برد بیندر ، قهرمان مسابقات موتوجی پی اتریش شد

در پایان مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در اتریش ، برد بیندر از آفریقای جنوبی و تیم ردبول به عنوان نخست بخش موتو جی پی دست یافت.

معرفی برنامه

مرحله یازدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان ، امروز در اتریش برگزار شد و برد بیندر از آفریقای جنوبی با زمان 40 دقیقه و 43 ثانیه و 928 هزارم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو جی پی دست یافت ، فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و خورخه مارتین از اسپانیا دوم وسوم شدند.

در بخش موتو 3 سرجیو گارسیا از اسپانیا با زمان 37 دقیقه و 10 ثانیه و 345 هزارم ثانیه به عنوان نخست بخش موتو 3 رسید ، دنیز اونجو از ترکیه و دنیس فوجیا از ایتالیا به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

همچنین در بخش موتو 2 رائول فرناندز از اسپانیا با زمان 37 دقیقه و 19 ثانیه و 890 هزارم ثانیه اول شد ، ای‌آی اوگورا از ژاپن و آگوستو فناندز از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.