کادرفنی امروز شبکه ورزش با دو سوژه داغ

دسته بندی:

معرفی برنامه

((امروز ساعت ۱۸ کادر فنی شبکه ورزش با دو سوژه داغ ورزش ایران از آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد .))

نگاه کامل به دوران وزارت حمید سجادی تا زمان استعفا با حضور یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی و عبدالحمید احمدی معاون سابق وزارت ورزش  و در بخش دوم  به اتفاقات فدراسیون بولینگ و بیلیارد از حواشی انتخابات با حضور هاشم اسکندری به عنوان مهمان حضوری خواهد پرداخت.