تقدیر از حضور شبکه ورزش در جلسه شورای همگانی ورزش

تقدیر از حضور شبکه ورزش در جلسه شورای همگانی ورزش

سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ضمن تشکر از حضور شبکه ورزش سیما در محل برگزاری جلسه شورای همگانی ورزش کشور ، بر اهمیت ورزش کارگری به عنوان یکی از بخش های مهم ورزش همگانی تاکید کرد و از اجرای برنامه های متنوع این حوزه ورزشی برای کارگران و خانواده آنها از سوی فدراسیون ورزش کارگری در تابستان امسال خبر داد.

معرفی برنامه

سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با برنامه مثبت ورزش شبکه ورزش سیما گفت : جلسه شورای همگانی ورزش کشور ، امروز به ریاست دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و با حضور دستگاه های مختلف عضو این شورا به منظور بررسی و تصویب برنامه های ورزش تابستان 1400 تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود : هدف ما این است که بتوانیم با مشارکت فدراسیون ورزش های همگانی و سایر فدراسیون ها ، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها و هیئت های استانی ، یک برنامه گسترده ورزشی با رویکرد ورزش همگانی را شاهد باشیم و زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم را در برنامه های همگانی هرچه بیشتر فراهم بکنیم.

احمدی با اشاره به اهمیت برنامه های ورزش روستایی و عشایری ادامه داد :  پیش بینی شده است که برنامه های ورزش روستایی و عشایری برای تابستان 1400 در این جلسه نهایی شود ، اینکه بتوانیم علاوه بر برگزاری المپیاد خانه های ورزش روستایی و المپیاد ورزشی دختران روستایی عشایری ، برنامه رقابت قدرتی مردان روستایی را اجرایی کنیم ، همچنین برنامه های ورزش شهرداری در تابستان 1400 مورد پیش بینی قرار گرفته است که انشالله آن هم امروز تصویب و عملیاتی می شود.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش ، همچنین از تلاش این وزارت در راستای اجرای برنامه های ورزشی متنوع با همکاری و هم افزایی همه دستگاه های مرتبط به منظور فراهم کردن شرایط مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت های ورزشی در تابستان 1400 تاکید کرد.

وی با اشاره به برنامه جامع ورزش همگانی مشتمل بر 4 رکن اصلی محیط فعال ، مردم فعال ، سیستم فعال و جامعه فعال افزود : شورای ورزش همگانی کشور هم راهبری کلان ورزش همگانی کشور را بر عهده دارد که متناظر این شورا در استان ها به ریاست استاندار تشکیل می شود که در قالب شورای ورزش همگانی استان ها فعالیت های ورزش همگانی در استان ها را هماهنگ می کند و پیش می برد.

احمدی بیان داشت : ما سعی کرده ایم که موضوع ورزش همگانی چون با جمعیت کشور سروکار دارد و باید 82 میلیون مخاطب را پوشش دهد همه ظرفیت های ممکن ، دستگاه های مرتبط و زیرساخت های لازم برای این مشارکت را همراه بکنیم تا بتوانیم این مشارکت عمومی را در حد اعلای ممکن رقم بزنیم.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش با تاکید بر اهمیت ورزش کارگری به عنوان یکی از بخش های مهم ورزش همگانی کشور با 14 میلیون مخاطب خاطرنشان کرد : خوشبختانه مشارکت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین فدراسیون ورزش کارگری را در این بخش شاهد هستیم به نحوی که در همین تابستان امسال ، بیش از 10 برنامه را فدراسیون ورزش کارگری برای کارگران ، خانواده و فرزندانشان در حوزه ورزش همگانی پیش بینی کرده است که عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

وی گفت : همچنین در حوزه ورزش روستایی و عشایری به دنبال این هستیم تا با مشارکت بسیج و سایر دستگاه های مرتبط که امکان انجام همکاری نزدیک در سطح روستاها را داشته باشند مانند سازمان دهیاری ها و شهرداری ها بتوانیم این برنامه های روستایی و عشایری را با قوت در تابستان امسال عملیاتی بکنیم.

قسمت های مثبت ورزش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 5 خرداد 1403 - 14:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/صربستان- برزیل)
شنبه 5 خرداد 1403 - 3:30:0
119 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 5 خرداد 1403 - 3:28:45
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ فرانسه - آمریکا)
جمعه 4 خرداد 1403 - 17:30:0
103 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/بلغارستان - کانادا)
جمعه 4 خرداد 1403 - 14:30:0
119 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/آرژانتین - برزیل)
جمعه 4 خرداد 1403 - 3:30:0
120 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 4 خرداد 1403 - 3:29:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ژاپن - صربستان)
جمعه 4 خرداد 1403 - 0:30:0
120 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/اسلوونی - فرانسه)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 14:30:0
118 دقیقه
مثبت ورزش(والیبال ایران - صربستان)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 10:0:2
89 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/آلمان - ایتالیا)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 0:0:0
116 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 22:27:2
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/آمریکا - لهستان)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 20:30:0
117 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 20:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 13:30:0
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هاکی سالنی/ایران - تاجیکستان)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 12:30:0
60 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 12:26:23
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 5:27:41
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/کوبا - برزیل)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 3:30:0
117 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 3:29:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/آرژانتین - ژاپن)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 0:0:0
117 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/آرژانتین - ژاپن)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 23:59:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 23:58:38
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 22:27:8
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ترکیه - کانادا)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:30:0
117 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:29:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 19:29:44
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ بلغارستان - فرانسه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 19:27:41
2 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ بلغارستان - فرانسه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 17:30:0
117 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 17:29:28
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناس)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:55:4
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(هاکی داخل سالن /ایران - سنگاپور)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 9:0:0
55 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناس)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 8:37:1
22 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بولونیا - یوونتوس)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 23:16:43
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بولونیا - یوونتوس)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 22:13:37
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20:21:32
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هاکی روی یخ/بریتانیا - نروژ)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 19:26:41
54 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هاکی روی یخ/بریتانیا - نروژ)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 17:50:0
95 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 17:49:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رم - جنوا)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رم - جنوا)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رم - جنوا)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:45:0
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه دوم/شهرداری گرگان - طب
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 16:45:0
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه اول/شهرداری گرگان - طب
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 16:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تنیس روی میز)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 9:14:30
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 5:56:52
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/دالاس-اوکلاهاما)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:50:0
66 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:42:42
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:35:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/دالاس-اوکلاهاما)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:30:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:21:26
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:0:11
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:54:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/هوفنهایم - بایرن مو
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:2:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/هوفنهایم - بایرن مو
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:59:5
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/هارتس - رنجرز)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:2:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/هارتس - رنجرز)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 14:58:33
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 7:0:25
273 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 20:22:21
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:47:49
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:41:27
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/شهرداری گرگان-طبیع
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 16:45:0
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/شهرداری گرگان-طبیع
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 16:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 15:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 7:0:0
268 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 6:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/مینه سوتا-دنور)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 5:20:0
63 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 5:5:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/مینه سوتا-دنور)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 4:0:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 3:31:8
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آلمریا - بارسلونا)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 0:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/آلمریا - بارسلونا)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 7:30:0
238 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 7:25:0
2 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/اوکلاهاما-دالاس)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 6:20:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 6:5:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/اوکلاهاما-دالاس)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 4:30:41
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:24:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 17:49:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید -آلاوز
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 0:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال مادرید -آلاوز
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 22:59:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:23:50
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 17:49:28
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 5:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:45:51
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون - کلیولند)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:21:41
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون - کلیولند)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:30:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:0:23
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 6:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/دنور - مینسوتا)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 4:45:52
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/دنور - مینسوتا)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:27:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:0:31
21 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 21:23:43
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس -سالرنیتان
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:32:27
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوونتوس -سالرنیتان
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 19:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 19:19:41
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 18:48:0
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 18:47:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 17:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 17:44:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو جی پی فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
55 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 2 فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 13:44:21
52 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 3 فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:29:41
52 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 6:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/بوستون-کلیولند)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 5:15:8
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون-کلیولند)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 4:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 3:32:45
27 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اینتر - فروزینونه)
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه دوم فوتبال/اینتر-فروزینونه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول فوتبال/اینتر-فروزینونه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 22:14:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 9:59:43
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی)
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 10:44:55
46 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کلوب بروژ - فیورنت
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:17:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/کلوب بروژ - فیورنت
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:14:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز عربستان) (زنده)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 14:5:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 9:30:56
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی با تپانچه زنان)
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 9:29:34
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 11:0:45
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 9:0:2
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 20:24:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول فوتسال/بارسلونا - پالماس)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 19:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ترنتینو - ویگل)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 19:13:41
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ترنتینو - ویگل)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
103 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 17:28:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساسولو - اینتر)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساسولو - اینتر)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:17:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ساسولو - اینتر)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 18:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اشتوتگارت-بایرن مو
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اشتوتگارت-بایرن مو
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 16:58:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی/ تپانچه مردان فینال 10 م
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 9:30:0
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 9:29:29
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:2:20
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 19:11:41
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 19:0:0
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی با تپانچه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 8:59:24
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز/ گرند اسمش عربستان)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
39 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 10:59:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 23:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/المپیاکو - باسلون
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:59:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/المپیاکو - باسلون
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 21:59:8
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/مارسی - لانس)
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/مارسی - لانس)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 23:32:14
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/مارسی - لانس)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 18:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ بولونیا - اودینزه
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 17:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 17:32:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ بولونیا - اودینزه
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 16:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 16:29:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو جی پی اسپانیا)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 15:29:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 2 اسپانیا)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:45:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:44:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/افغانستان - قرقیزس
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 9:25:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 9:24:34
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/افغانستان - قرقیزس
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 8:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لایپزیش - دورتموند
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:1:26
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لایپزیش - دورتموند
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 16:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد - رئال ماد
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد - رئال ماد
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سوسیداد - رئال ماد
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 19:5:41
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 18:25:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تایلند - تاجیکستان
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 15:25:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/تایلند - تاجیکستان
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 14:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 8:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/لیکرز - دنور)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 7:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 6:46:18
13 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/لیکرز - دنور)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 5:0:3
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/برایتون- منچسترسیت
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
22 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/برایتون- منچسترسیت
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/برایتون- منچسترسیت
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 7:45:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/اوکلاهاما-نیواورل
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:23:18
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:15:8
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/اوکلاهاما-نیواورل
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:52:24
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:29:42
22 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 0:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچستریونایتد - شف
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:31:58
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچستریونایتد - شف
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 22:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:5:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:3:41
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 18:25:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 18:23:54
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:5:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تاجیکستان - افغانس
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:1:41
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تاجیکستان - افغانس
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:25:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:24:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 10:28:58
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لاتسیو - یوونتوس)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بایرن مونیخ-کلن)
شنبه 25 فروردین 1403 - 18:3:0
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 18:2:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بایرن مونیخ-کلن)
شنبه 25 فروردین 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/نیوکسل-تاتنهام)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:2:13
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکسل-تاتنهام)
شنبه 25 فروردین 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 15:29:52
84 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اودینزه - اینتر)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:17:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اودینزه - اینتر)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 22:14:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 15:30:0
112 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/فاینورد-آژاکس)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 17:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/فاینورد-آژاکس)شروع
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 16:21:0
27 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رنجرز-سلتیک)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:33:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:32:20
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رنجرز-سلتیک)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 14:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 14:29:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 1:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بیلبائو - مایورکا)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:32:24
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بیلبائو - مایورکا)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بیلبائو - مایورکا)
شنبه 18 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 23:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:53:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:48:41
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:3:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:2:2
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:53:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کریستال پالاس - من
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/کریستال پالاس - من
شنبه 18 فروردین 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 14:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل - مارسی)
شنبه 18 فروردین 1403 - 0:0:0
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل-مارسی)
جمعه 17 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 17 فروردین 1403 - 23:32:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-مارسی)
جمعه 17 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 17 فروردین 1403 - 22:29:34
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - استون
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 0:0:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - استون
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:48:0
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:47:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی - استون
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 22:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 22:44:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس - لاتسیو)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس - لاتسیو)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 23:32:9
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوونتوس - لاتسیو)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 22:29:28
0 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه دوم فیورنتینا - میلان)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 16:31:29
51 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه اول فیورنتینا - میلان)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 15:45:58
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری قهرمانی آسیا )
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 12:40:0
125 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 21:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لچه - رم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 20:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 20:32:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لچه - رم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 19:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه دوم بارسلونا - لاس پالماس)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 13:6:23
46 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه اول بارسلونا - لاس پالماس)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 12:24:9
42 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید - بیلب
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید - بیلب
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال مادرید - بیلب
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 22:29:27
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیورپول - برایتون)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 17:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - برایتون)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 16:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل-لانس)
شنبه 11 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-لانس)
شنبه 11 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-لنز)
جمعه 10 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 10 فروردین 1403 - 23:29:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 10 فروردین 1403 - 19:10:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(هاکی روی یخ/ایران-هند)
جمعه 10 فروردین 1403 - 18:41:41
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(هاکی روی یخ/ایران-هند)
جمعه 10 فروردین 1403 - 17:30:0
71 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه دوم/شهرداری گرگان-پلیس
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه اول/شهرداری گرگان-پلیس
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 22:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 21:59:26
0 دقیقه
مثبت ورزش (فوتبال /اسپانیا - برزیل)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 0:0:0
70 دقیقه
مثبت ورزش (فوتبال /اسپانیا - برزیل)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 23:30:51
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/آرژانتین-کاستاریکا)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 7:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 7:17:31
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اسپانیا-برزیل)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 1:9:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آلمان-هلند)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 0:19:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/ (فوتبال فرانسه - آلمان)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 0:0:0
72 دقیقه
مثبت ورزش/ (فوتبال فرانسه - آلمان)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:29:30
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ایتالیا - اکوادور)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایتالیا - اکوادور)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایتالیا - اکوادور)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/انگلیس -برزیل)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/انگلیس -برزیل)
شنبه 4 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/انگلیس -برزیل)
شنبه 4 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 8:45:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فیلادلفیا - لیکرز
شنبه 4 فروردین 1403 - 7:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 7:20:42
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فیلادلفیا - لیکرز
شنبه 4 فروردین 1403 - 6:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 5:30:45
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 4 فروردین 1403 - 1:8:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هلند - اسکاتلند)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:16:49
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هلند - اسکاتلند)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هلند - اسکاتلند)
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 8:45:0
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فونیکس - آتالانتا
جمعه 3 فروردین 1403 - 7:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 7:18:47
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فونیکس - آتالانتا
جمعه 3 فروردین 1403 - 6:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 5:30:35
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پرتغال - سوئد)
جمعه 3 فروردین 1403 - 0:18:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پرتغال - سوئد)
جمعه 3 فروردین 1403 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/نیویورک - گلدن اس
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 7:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 6:49:28
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/نیویورک - گلدن اس
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 5:0:28
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اوساسونا - رئال ما
شنبه 26 اسفند 1402 - 19:48:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اوساسونا - رئال ما
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:44:29
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
شنبه 26 اسفند 1402 - 12:12:41
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
شنبه 26 اسفند 1402 - 10:30:0
102 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/ایران - استونی)
جمعه 25 اسفند 1402 - 10:0:0
124 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
جمعه 25 اسفند 1402 - 8:0:52
113 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیورپول - اسپارتاپ
جمعه 25 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - اسپارتاپ
جمعه 25 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول -اسپارتاپر
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:29:16
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/تراکتور - هوادار)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 20:3:0
49 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/تراکتور - هوادار)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 19:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 18:58:48
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوکوهاما - شاندونگ
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 14:32:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوکوهاما - شاندونگ
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:29:14
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اولسان -چونبوک موت
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اولسان -چونبوک موت
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:29:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - امپولی)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - امپولی)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 17:30:0
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پاری سن ژرمن - ریم
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 16:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 16:32:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پاری سن ژرمن - ریم
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 15:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/جیرونا - اوساسونا)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - اوساسونا)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - اوساسونا)
شنبه 19 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 19 اسفند 1402 - 23:28:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - اسلاویا پر
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:30:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - اسلاویا پر
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:0:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - اسلاویا پر
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:29:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه دوم/منچسترسیتی - کپنهاگن)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - کپنهاگن)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اسپورتینگ - آتالان
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:16:26
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اسپورتینگ - آتالان
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 21:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 21:13:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 15:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/شاتدونگ تایشان - ی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:32:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/شاتدونگ تایشان - ی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:28:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد- پاری سن ژ
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سوسیداد- پاری سن ژ
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:29:23
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:28:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/الهلال - الاتحاد)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 22:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/الهلال - الاتحاد)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 21:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 21:29:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 15:23:58
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/چونبوک موتورز-اولس
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 14:32:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/چونبوک موتورز-اولس
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:29:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کلرمون - مارسی)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان-لاتسیو)
جمعه 11 اسفند 1402 - 23:15:0
44 دقیقه