وزیر ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون اسکی را معرفی کرد

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حکمی کوروش صبوریان را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی منصوب کرد . لازم به ذکر است دوره ریاست چهار ساله عبدی افتخاری بر فدراسیون اسکی ۶ مرداد به پایان رسید . کوروش صبوریان در سوابق خود مدیرکل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی بوده است .