شمشیربازان اعزامی به مسابقات منطقه آسیا در سه اسلحه مشخص شدند

شمشیربازان اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک منطقه آسیا در اسلحه‌های فلوره مردان و زنان و اپه زنان مشخص شدند.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

مسابقات شمشیربازی منطقه آسیا که انتخابی المپیک توکیو است، از پنجم اردیبهشت در ازبکستان آغاز می‌شود. ایران در اسلحه‌های اپه و فلوره مردان، اپه، فلوره و سابر بانوان نماینده خواهد داشت.
 

*اسامی نفرات اعزامی به زون آسیا به شرح زیر است:
اسلحه فلوره
 علیرضا ادهمی و نگین کافی

اسلحه اپه
 پریا ماهرخ

انتخابی اسلحه‌های اپه مردان و سابر زنان هم در هفته جاری برگزار می‌شود و تکلیف نفر اعزامی در این دو اسلحه نیز مشخص خواهد شد.

شمشیربازی ایران برای المپیک توکیو تاکنون در اسلحه سابر مردان موفق به کسب سهمیه تیمی شده است که براساس این سهمیه تیمی، می‌تواند چهار شمشیرباز به المپیک اعزام کند.