ارتباط زنده از محل تمرین تیم ملی ورزش های دانشجویی کشور به مناسبت روز دانشجو ساعت 17

دسته بندی:

معرفی برنامه

ارتباط زنده از محل تمرین تیم ملی ورزش های دانشجویی کشور به مناسبت روز دانشجو با حضور رئیس فدراسیون ورزشهای ملی دانشجویی و سر مربی تیم فوتبال دانشجویان کشور ساعت ۱۷ مکان مجموعه ورزش دانشگاه شهید بهشتی.