نتایج و برنامه بازی های والیبال انتخابی المپیک 2020 اروپا در آلمان

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

والیبال انتخابی المپیک مردان اروپا در آلمان
 
گروه یک : آلمان – اسلوونی – بلژیک – چک
گروه دو : بلغارستان – فرانسه – صربستان – هلند
 
برنامه و نتایج مسابقات
 
یکشنبه 15 دی 
اسلوونی 3 - بلژیک 0 
چک 0 - آلمان 3 
فرانسه 3 - صربستان 0 
 
دوشنبه 16 دی 
بلژیک 0 - آلمان 3 
بلغارستان 3 - فرانسه 2 
صربستان 3 - هلند 0 
 
سه شنبه 17 دی
بلغارستان 3 – هلند 0
بلژیک 3 – چک 2 
آلمان – اسلوونی
 
چهارشنبه 18 دی
اسلوونی – چک
صربستان – بلغارستان
فرانسه – هلند
 
درگروه یک آلمان با 2 برد و اسلوونی با 1 برد در رده های اول و دوم هستند و در گروه دو نیز بلغارستان با 2 برد و فرانسه با 1 برد در رده های اول و دوم جای دارند . در مرحله بعد تیم های اول و دوم هرگروه به صورت ضربدری با هم دیدار می کنند و در نهایت تیم نخست این رقابت ها راهی المپیک 2020 می شود.