فوتبال لیگ برتر انگلیس

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته دوازدهم

جمعه ٢١ آذر

لیدز 1 - وستهام 2

 

شنبه ٢٢ آذر

ولورهمپتون 0  - استون ویلا  1 

نیوکاسل 2 - وست برومویچ  1 

منچستریونایتد 0 - منچسترسیتی  0 

اورتون 1 – چلسی 0

 

یکشنبه ٢٣ آذر

ساوتهمپتون 3 - شفیلد یونایتد 0 

کریستال پالاس 1 - تاتنهام 1 

فولام 1 - لیورپول  1

آرسنال 0  - برنلی  1 

لسترسیتی 3 - برایتون  0

 

هفته یازدهم  

جمعه 14 آذر  

استون ویلا – نیوکسل ، به تعویق افتاد

 

شنبه 15 آذر  

برنلی 1 -  اورتون 1

منچسترسیتی 2 - فولام 0

وستهام 1 - منچستریونایتد 3

چلسی 3 – لیدز 1 

                 

یکشنبه 16 آذر  

وست برومویچ 1 - کریستال پالاس  5      

شفیلد یونایتد 1 -  لسترسیتی  2    

تاتنهام 2 - آرسنال 0   

لیورپول 4 -  ولورهمپتون  0 

                 

دوشنبه 17 آذر  

برایتون 1 - ساوتهمپتون 2

 

 
هفته دهم 

جمعه 7 آذر

کریستال پالاس 0 – نیوکاسل  2 

 

شنبه 8 آذر

برایتون 1 - لیورپول  1 

منچسترسیتی 5 - برنلی  0

اورتون 0 - لیدز  1 

وست برومویچ 1 - شفیلد یونایتد 0

 

یکشنبه 9 آذر

ساوتهمپتون 2 - منچستریونایتد 3 

چلسی 0 - تاتنهام 0 

آرسنال 1 - ولورهمپتون  2 

 

دوشنبه 10 آذر

لسترسیتی 1 - فولام  2 

وستهام 2 - استون ویلا 1

 

هفته نهم 

شنبه 1 آذر

نیوکاسل 0  - چلسی 2

استون ویلا 1 - برایتون  2 

تاتنهام 2 - منچسترسیتی  0

منچستریونایتد 1 - وست برومویچ 0

 

یکشنبه 2 آذر

فولام 2 - اورتون 3 

شفیلد یونایتد 0 - وستهام 1 

لیدز 0 - آرسنال 0 

لیورپول 3 - لسترسیتی  0 

 

دوشنبه 3 آذر

برنلی 1 - کریستال پالاس  0 

ولورهمپتون1 - ساوتهمپتون 1

 
هفته هشتم 
 

جمعه 16 آبان

برایتون 0 – برنلی 0

ساوتهمپتون 2 – نیوکاسل 0 

 

شنبه 17 آبان

اورتون 1 – منچستریونایتد 3

کریستال پالاس 4 - لیدز  1 

چلسی 4 - شفیلد یونایتد 1

وستهام 1 - فولام 0

 

یکشنبه 18 آبان

وست برومویچ 0 - تاتنهام  1 

لسترسیتی 1 – ولورهمپتون 0 

منچسترسیتی  1 – لیورپول 1 

آرسنال  0 - استون ویلا  3 

 

هفته هفتم
 
جمعه 9 آبان

ولورهمپتون 2 - کریستال پالاس 0

 

شنبه 10 آبان

شفیلد یونایتد 0 - منچسترسیتی 1

برنلی 0 - چلسی 3

لیورپول 2 - وستهام 1

 

یکشنبه 11 آبان

استون ویلا 3 - ساوتهمپتون 4

نیوکاسل 2 - اورتون 1 

منچستریونایتد 0 - آرسنال 1 

تاتنهام 2 - برایتون 1 

 

دوشنبه 12 آبان

فولام  2 - وست برومویچ  0 

لیدز 1 - لسترسیتی 4


 

هفته ششم
جمعه 2 آبان
استون ویلا 0 – لیدز  3 
 
 
شنبه 3 آبان
وستهام 1 - منچسترسیتی 1
فولام  1 - کریستال پالاس  2 
منچستریونایتد 0 - چلسی 0
لیورپول 2 - شفیلد یونایتد 1 
 
 
یکشنبه 4 آبان
آرسنال 0 – لسترسیتی  1
ساوتهمپتون 2 - اورتون 0 
ولورهمپتون 1 – نیوکاسل 1 
 
دوشنبه 5 آبان
برایتون 1  - وست برومویچ  1
برنلی 0 –  تاتنهام 1

 

هفته پنجم

شنبه 26 مهر
اورتون 2 - لیورپول  2
چلسی 3 - ساوتهمپتون  3 
منچسترسیتی 1 - آرسنال  0   
 
یکشنبه 27 مهر
شفیلد یونایتد 1 - فولام 1 
تاتنهام 3 - وستهام 3 
کریستال پالاس 1 - برایتون 1 
لسترسیتی 0 - استون ویلا 1 
 
دوشنبه 28 مهر
وست برومویچ 0 - برنلی 0 
لیدز 0 – ولورهمپتون 1
 
 

هفته چهارم

شنبه 12 مهر

چلسی 4 - کریستال پالاس  0 

اورتون 4 - برایتون 2

لیدز 1 - منچسترسیتی 1

نیوکاسل 3 - برنلی 1

 

یکشنبه 13 مهر

لسترسیتی 0 - وستهام 3

ساوتهمپتون 2 - وست برومویچ 0

ولورهمپتون 1 - فولام 0

آرسنال 2 - شفیلد یونایتد 1

منچستریونایتد 1 - تاتنهام 6 

استون ویلا 7 - لیورپول 2

 

هفته سوم

شنبه 5 مهر

برایتون 2 - منچستریونایتد 3

کریستال پالاس 1 - اورتون  2 

وست برومویچ  3 - چلسی  3  

برنلی 0 - ساوتهمپتون 1

 

یکشنبه 6 مهر

شفیلد یونایتد 0 - لیدز یونایتد 1 

منچسترسیتی 2 - لسترسیتی  5 

وستهام 4 - ولورهمپتون 0 

تاتنهام 1 - نیوکاسل 1 

 

دوشنبه 7 مهر

فولام 0 - استون ویلا 3

لیورپول 3 – آرسنال 1

 

هفته دوم

شنبه 29 شهریور

اورتون 5 - وست برومویچ 2 

لیدز یونایتد 4 - فولام  3 

منچستریونایتد  1 - کریستال پالاس  3 

آرسنال 2 - وستهام 1

 

یکشنبه 30 شهریور

ساوتهمپتون 2 - تاتنهام 5 

نیوکاسل 0 - برایتون 3 

چلسی 0 - لیورپول 2 

لسترسیتی 4 - برنلی  2 

 

دوشنبه 31 شهریور

استون ویلا  1 - شفیلد یونایتد  0 

ولورهمپتون 1 - منچسترسیتی 3

 

هفته نخست 

شنبه 22 شهریور

فولام 0  – آرسنال  3 

کریستال پالاس 1 – ساوتهمپتون  0 

لیورپول 4 – لیدزیونایتد  3 

وستهام 0 – نیوکاسل 2

برنلی – منچستریونایتد ، به تعویق افتاد 

منچستر سیتی – استون ویلا ، به تعویق افتاد 

یکشنبه 23 شهریور

وست برومویچ 0 – لستر سیتی 3 

تاتنهام 0 – اورتون 1 

دوشنبه 24 شهریور

شفیلد یونایتد  0 – ولورهمپتون 2

برایتون 1 – چلسی 3