(( فرصت برای انتخاب برترین های ورزش ایران در سال ۱۴۰۱ تا سیزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲))

دسته بندی:

معرفی برنامه

برنامه قهرمان ایران که به انتخاب برترین ورزشکاران سال ۱۴۰۱می پردازد و پخش آن در شبکه ورزش سیما از اوایل اسفند ماه شروع شد ، در ایام نوروز به صورت ویژه از یکم تا سیزدهم فروردین سال ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۱:۳۰دقیقه همچنان روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت . ثبت حدود چهار ملیون رای تا به امروز گواه مشارکت چشمگیر مردم در انتخاب برترین ورزشکاران سال ۱۴۰۱است . باتوجه به استقبال گسترده ؛ مهلت ثبت آرا که از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳و برنامه روبیکا می باشد تا سیزدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت .