شبکه ورزش سیما ۲۷ رویداد بین المللی ورزش را در این پنج ماه به شکل زنده پوشش داده است

شبکه ورزش سیما ، در این بازه زمانی به طور میانگین هر روز کسب یک مدال و هر سه روز یک بار کسب یک مدال طلا را به طور مستقیم پوشش داده است .

معرفی برنامه