بسکتبال لیگ حرفه ای

هفتاد و پنجمین دوره لیگ بسکتبال NBA - فصل 2021

معرفی برنامه

دیدار پایانی

تیم میلواکی در مجموع با برتری 4 – 2 مقابل فنیکس ، قهرمان بسکتبال حرفه ای ان بی ای شد

چهارشنبه 30 تیر

میلواکی باکس 105 - فنیکس سانز98

 

یکشنبه 27 تیر

فنیکس سانز 119 - میلواکی باکس 123 / 3 - 2 به سود میلواکی

 

پنجشنبه 24 تیر

فنیکس سانز 103 - میلواکی باکس 109 / در مجموع 2 - 2 مساوی

 

دوشنبه 21 تیر

 فنیکس 120 – 100 میلواکی  / در مجموع 2 – 1 به سود فنیکس

 

جمعه 18 تیر

فنیکس 118 – میلواکی  108  / در مجموع 2 دیدار 2 – 0 به سود فنیکس

 

چهارشنبه 16 تیر

فنیکس سانز 118 - میلواکی باکس 105  

 

مرحله نهایی کنفرانس ها

یکشنبه 13 تیر

آتلانتا هاوکس107  - میلواکی باکس 118

در دیدارهای نیمه نهایی کنفرانس شرق تیم میلواکی با برتری 4 -2 به دیدار پایانی بسکتبال 2021 راه یافت و حریف فنیکس سانز قهرمان کنفرانس غرب شد.

 

جمعه 11 تیر

میلواکی باکس 123 - آتلانتا هاوکس 112 / 3 - 2 به سود میلواکی

 

پنجشنبه 10 تیر

لس آنجلس کلیپرز 103 – فنیکس سانز 130 / فنکیس با برتری مجموع 4 – 2 قهرمان کنفرانس غرب و راهی دیدار پایانی شد

 

چهارشنبه 9 تیر

آتلانتا  110 – 88  میلواکی  / در مجموع 2 – 2 مساوی

 

سه شنبه 8 تیر 

فنیکس سانز 102 – 116 کلیپرز / در مجموع 3 – 2 به سود فنیکس سانز

 

دوشنبه 7 تیر 

آتلانتا  102 – میلواکی 113  / در مجموع 2 - 1 به سود میلواکی

 

یکشنبه 6 تیر

فنیکس سانز 84 - لس آنجلس کلیپرز 80 / در مجموع 3 - 1 به سود فنیکس

 

شنبه 5 تیر 

میلواکی 125 - آتلانتا  91  / در مجموع 1 - 1 

 

جمعه 4 تیر 

کلیپرز 106 - فنیکس 92 / 2 -1 به سود فنیکس

 

پنجشنبه 3 تیر

میلواکی باکس 113 – آتلانتا هاوکس 116 /  1 - 0 به سود آتلانتا
 

چهارشنبه 2 تیر

لس آنجلس کلیپرز 103 - فنیکس سانز 104  / 2 - 0 به سود فنیکس

 

دوشنبه 31 خرداد

فنیکس سانز 120 - لس آنجلس کلیپرز 114 / 1 -0 به سود فنیکس

 

مرحله نیمه نهایی کنفرانس ها

یکشنبه 30 خرداد

بروکلین نتس 111 - میلواکی باکس 115 / 4 - 2 به سود میلواکی

 

شنبه 29 خرداد

آتلانتا  99 – 104  فیلادلفیا /  3 - 3 مساوی 

کلیپرز 131 – 119  یوتا / 4 - 2 به سود کلیپرز

 

جمعه 28 خرداد
میلواکی 104 – 89 بروکلین
 

پنجشنبه ۲۷ خرداد

فیلادلفیا -  106 - آتلانتا هاوکس 109 / درمجموع 3 – 2 به سود آتلانتا

یوتا جاز 111 - لس آنجلس کلیپرز 119 / در مجموع 3 - 2 به سود لس آنجلس کلیپرز

 

چهارشنبه 26 خرداد 

بروکلین 114 - میلواکی 108 / 3 - 2 به سود بروکلین

 

سه شنبه 25 خرداد

آتلانتا هاوکس 103 - فیلادلفیا 100 / 2 - 2 مساوی

لس آنجلس کلیپرز 118 - یوتا جاز 104 / 2 - 2 مساوی

 

دوشنبه 24 خرداد 

دنور 118 - فنیکس 125  

 

یکشنبه 23 خرداد 

کلیپرز 132 - یوتا جاز 106 

میلواکی 107 - بروکلین 96  

 

شنبه 22 خرداد

آتلانتا هاوکس 111 - فیلادلفیا 127 /

دنور ناگتز 102 - فنیکس سانز 116 / 0 - 3 به سود فنیکس سانز

 

جمعه 21 خرداد  

میلواکی 86 – 83  بروکلین / 2 - 1 به سود بروکلین

کلیپرز 111  – 117  یوتا

 

پنجشنبه 20 خرداد 

فنیکس سانز 123 - دِنورناگتز 98

 

چهارشنبه 19 خرداد 

فیلادلفیا  118 – آتلانتا 102

یوتا  112 – کلیپرز 109

 

سه شنبه 18 خرداد

بروکلین تنس 125 - میلواکی باکس 86 / 2-0 به سود  نتس

فنیکس سانز 122 - دنور ناگتز 105 / 1 -0 به سود فنیکس

 

یکشنبه 16 خرداد 

بروکلین 115 - میلواکی 107 

فیلادلفیا 124 - آتلانتا هاوکس 128 / 0 -1 به سود آتلانتا

 

---------------------------------

پلی آف

دوشنبه 17 خرداد

لس آنجلس کلیپرز126 - دالاس ماوریکس 111

 

شنبه 15 خرداد

دالاس  97 – کلیپرز  104  / 3 - 3 مساوی 

 

جمعه 14 خرداد

پورتلند 115 - دنور ناگتس 126 / 2 - 4 به سود دنور

لس آنجلس لیکرز 100 - فنیکس سانز 113 / 2 - 4 به سود فنیکس

 

چهارشنبه 12 خرداد
بروکلین  123 – 109  بوستون 
دنور 147 – 140  پورتلند 
فنیکس 115 – 85 لیکرز 

 

سه شنبه 11 خرداد

واشنگتن ویزاردز 122 - فیلادلفیا 114

ممفیس گریزلیز113 - یوتا جاز 120

 

دوشنبه 10 خرداد

لیکرز 92 – 100  فنیکس

بوستون  126 – 141 بروکلین

دالاس  81 – 106  کلیپرز  

 

یکشنبه 9 خرداد

میامی هیت 103 - میلواکی باکس 120

پورتلند تریل بلیزرز115  - دنور ناگتس 95

واشینگتن ویزاردز 103 – فیلادلفیا 132

ممفیس گریزلیز 111 – یوتا جاز 121
 

شنبه 8 خرداد

آتلانتا 105 – نیویورک نیکس  94

بوستون 125 – بروکلین 119

دالاس 108 – کلیپرز  118