هندبال لیگ برتر

با توجه به شیوع ویروس کرونا و مذاکرات و صحبت های انجام شده با مدیران عامل باشگاه ها و کارشناسان تیم مس کرمان به عنوان قهرمان شناخته شده و تیمهای نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و ذوب آهن اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 

هفته چهاردهم 

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون - صنعت مس کرمان ، لغو شد

ذوب آهن اصفهان - نفت و گاز گچساران ، لغو شد

زاگرس اسلام آباد غرب - فراز بام خائیر دهدشت ، لغو شد

اشتادسازه مشهد - فولاد مبارکه سپاهان ، لغو شد

 

هفته سیزدهم – یکشنبه 4 اسفند

نفت‌وگاز گچساران 30 - زاگرس اسلام آباد غرب 31

فرازبام خائیز دهدشت 24 -  اشتاد سازه مشهد 20

مس کرمان 30 - ذوب‌آهن اصفهان 25

سپاهان اصفهان 27 - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 31

 

هفته دوازدهم

دوشنبه 28 بهمن 

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 26 - فرازبام دهدشت  28 

ذوب آهن اصفهان 27 - سپاهان اصفهان  23 

مس کرمان  39 - زاگرس اسلام آباد غرب 33

سه شنبه 29 بهمن

اشتاد سازه مشهد 10 - نفت و گار گچساران 0

 

هفته اول دور دوم لیگ برتر -  چهارشنبه  23 بهمن

فراز بام خائیز دهدشت 25 - ذوب آهن اصفهان  27   

نفت و گاز گچساران 29 - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون  30

فولاد مبارکه سپاهان 28 - زاگرس اسلام آباد غرب  24

صنعت مس کرمان  28 -  سربداران سبزوار 23

 

بازی های معوقه هفته ششم و هفتم 

جمعه 11 بهمن

فراز بام خائیز دهدشت 38 - نفت و گاز گچساران 23
فولاد مبارکه سپاهان 24 - خیبر اراک 21
زاگرس اسلام آباد غرب 28 - ذوب آهن اصفهان 21

 

هفته نهم 

جمعه 15 آذر 

نيروي زميني كازرون 28 - ستارگان دشتستان 14

سپاهان اصفهان 26 - مس كرمان 31

 زغال سنگ طبس 20 - ذوب آهن اصفهان 22

خيبر اراك 27 - نفت و گاز گچساران 21

سربداران سبزوار 26 - زاگرس اسلام آباد غرب 25

 

هفته هشتم 

جمعه 8 آذر

مس کرمان 30 – خیبراراک 20

یکشنبه 10 آذر

فولاد مباركه سپاهان 21 - فراز بام خائيز دهدشت 20

سربداران سبزوار 32 - زغال سنگ طبس 22

دوشنبه 11 آذر

زاگرس اسلام‌آباد - ستارگان دشتستان

شهید شاملی کازرون - ذوب‌آهن اصفهان

 

هفته هفتم  - دوشنبه 4 آذر

سربداران 33 - تارگان دشتستان  26   

مس کرمان 31 -  نفت و گاز گچساران  23   

فراز بام خائیز دهدشت 31 -  خیبر اراک 20

 

سه شنبه 5 آذر

نیروی زمینی شاملی کازرون 25 - زغال سنگ طبس  20 

 

هفته پنجم

چهارشنبه 20 شهریور

فراز بام خائیز دهدشت 20 - مس کرمان 26

پنجشنبه 21 شهریور

سپاهان اصفهان 33 - نفت‌وگاز گچساران 29

جمعه 22 شهریور

سربداران سبزوار 27 - ذوب‌آهن اصفهان 29 

نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 22 - زاگرس اسلام‌آباد 20 

زغال سنگ طبس 25 - ستارگان دشتستان 22 

 

هفته چهارم

پنجشنبه 14 شهریور  

مس کرمان 30 – سپاهان اصفهان 29

نفت‌و‌گاز گچساران 23 - خیبر اراک 21

ذوب‌آهن اصفهان 24 - زغال سنگ طبس 20

ستارگان دشتستان 21 - نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 29

جمعه 15 شهریور

زاگرس اسلام آباد 32 - سربداران سبزوار 31 

 

هفته سوم   

پنجشنبه  7 شهریور  

خیبر اراک ۱۵ - مس کرمان ۲۸

نیروی زمینی کازرون ۳۱ - ذوب‌آهن اصفهان ۲۴

سپاهان اصفهان ۲۸ - فراز بام خائیز دهدشت ۲۰

جمعه 8 شهریور

سربداران سبزوار ۲۵ - زغال سنگ طبس ۲۲

زاگرس اسلام آباد ۳۰ - ستارگان دشتستان ۲۲

 

هفته دوم  

پنجشنبه ۳۱ مرداد

 فرازبام خاییز دهدشت 24 – خیبر اراک 19 

مس کرمان 33 – نفت و گاز گچساران 26 

ذوب آهن اصفهان 27 – زاگرس اسلام آباد 20 

ستارگان دشتستان 25 – سربداران سبزوار 23 

جمعه 1 شهریور

زغال سنگ طبس 25 – نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 27

 

هفته نخست

پنجشنبه 24 مرداد 

سپاهان اصفهان ۲۷- خیبر اراک ۱۱

سربداران سبزوار ۲۲- نیروی زمینی کازرون ۲۵

ستارگان دشتستان ۳۰ - ذوب آهن اصفهان۳۱

نفت و گاز گچساران ۲۲ - فراز بام خاییز دهدشت ۲۲

جمعه 25 مرداد 

زاگرس اسلام آباد 31 - زغال سنگ طبس 22