تقدیر فدراسیون جهانی از نمایندگان ایران در رشته والیبال نشسته

دسته بندی:

معرفی برنامه

هم زمان با فرارسیدن ۲۴ آپریل، روز جهانی پاراوالیبال، پنج ایرانی به پاس حضور موثر در طی چهل سال فعالیت فدراسیون جهانی پاراوالیبال، مورد تقدیر قرار گرفتند.
 
فدراسیون جهانی پاراوالیبال که چهل سال پیش در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۱۹۸۱ تاسیس شد، امروز از شاخص ترین افرادی که در سراسر جهان و طی چهار دهه ی اخیر در توسعه، ارتقا و پیشرفت والیبال نشسته نقش موثری داشته اند، تقدیر کرد.
 
در میان این افراد، با افتخار نام پنج ایرانی به چشم می خورد که با صدورتقدیرنامه هایی که به امضای "بری کوزنر" رئیس فدراسیون جهانی پاراوالیبال رسیده است، از زحمات آنها تقدیر شده است.
 
هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته نخستین فرد از این مجموعه است که به سبب فعالیتش در رشته والیبال نشسته در کسوت ورزشکار، مربی، مدیر ورزشی و مدرس مورد تقدیر قرار گرفته و در متن تقدیرنامه برای وی آمده است:
 
" در بزرگداشت حضور چهار دهه رشته پاراوالیبال در بازی های پارالمپیک، هیات مدیره پاراوالیبال جهانی از هادی رضایی برای حضور و مشارکت فعال وی در این رشته در جهت توسعه و ارتقای این رشته ورزشی به عنوان بازیکن و مربی بین المللی و در سطوح مدیریتی و اجرایی و تدریس قدردانی می نماید."
همچنبن علی کشفیا به عنوان ورزشکار بین المللی و نیز عهده دار بودن سمت های اجرای و مدیریتی مورد تقدیر قرار گرفت.
 
از میان ده ها ورزشکار ایرانی نیز پرویز فیروزی، رمضان صالحی و عیسی زیراهی به عنوان ورزشکاران بین المللی که در طول ادوار مختلف پارالمپیک موفق به افتخار آفرینی شده اند نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.