فراز فاطمی کارشناس فوتبال در گفت و گو با برنامه شب های فوتبالی

دسته بندی:

معرفی برنامه

⚽️ فراز فاطمی کارشناس فوتبال در گفت و گو با برنامه شب های فوتبالی :
🔸 مسایل روحی و روانی در عملکرد یک تیم بسیار موثر است
🔸 دو پیروزی گذشته و پیاپی استقلال ، نقش موثری در پیروزی امروز این تیم داشت
🔸تعویض های امروز استقلال خوب و کارا بود و نقش مهمی در پیروزی این تیم داشت
🔸تحلیل علیرضا منصوریان در بین 2 نیمه از این بازی نیز نقش موثری در کسب موفقیت این تیم داشت
🔸سایپا نیز به مانند استقلال تهران نیاز به چندین پیروزی پیاپی دارد تا بتواند از بحران فعلی خود خارج شود