بریمانلو اولین سهمیه جودو در المپیک را کسب کرد

سرگروه تیم ملی جودو ایران از طریق سهمیه قاره‌ای حضور خود در بازی‌های المپیک را تاکنون کسب کرد اما احتمال تغییر این وضعیت وجود دارد.
دسته بندی:

معرفی برنامه

سایت فدراسیون جودو با گذشت یک هفته از پایان رقابتهای قهرمانی آسیا امتیازات این رقابتها را در رنکینگ جهانی و المپیکی ثبت کرد. همین موضوع باعث شد تا اولین سهمیه المپیک برای جودو کشورمان تا این لحظه کسب شود.

محمد محمدی بریمانلو سرگروه تیم ملی جودو در رقابتهای قهرمانی آسیا در بین تیم ۵ نفره اعزامی کشورمان بهترین عملکرد را داشت و با ایستادن در مکان پنجم ۱۲۶ امتیاز کرد و با ایستادن در مکان پنجاه و ششم رنکینگ المپیکی از طریق سهمیه قاره‌ای، جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۱ توکیو را کسب کرد.

بر اساس قوانین فدراسیون جهانی نفرات اول تا بیست و دوم رنکینگ فدراسیون جهانی به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را کسب خواهند کرد و بهترین جودوکار هر قاره در وزن نیز از طریق سهمیه قاره‌ای جواز حضور در المپیک را کسب می‌کند که طبق همین قانون، سرگروه تیم ملی جودو جواز حضور در المپیک را کسب کرده است.

با توجه به مسابقات پیش رو و فاصله اندک تا بازی‌های المپیک احتمال تغییر در این سهمیه وجود دارد.