تنیس مسترز مونت‌ کارلو

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

مرحله یک هشتم نهایی

پنجشنبه 26 فروردین 

کسپر رود از نروژ 2 - پابلو کارنو بوستا از اسپانیا 1

رافائل نادال از اسپانیا 2 - گریگور دیمیتروف از بلغارستان 0

آندره روبلف از روسیه 2 - روبرتو باوتیستا آگو از اسپانیا 1

فابیو فونینی از ایتالیا 2 - فیلیپ کراینوویچ از صربستان 0

نواک جوکوویچ از صربستان 0 - دانیل اوانس از انگلیس 2

دیوید گوفن از بلژیک 2 - الکساندر زورف از آلمان 0

استفانوس سیتسیپاس از یونان 2 - کریستیان گرین از شیلی 0

لوکاس پویل از فرانسه 0 – آلخاندرو دیویدویچ فوکینا از اسپانیا 2

 

مرحله یک چهارم نهایی

استفانوس سیتسیپاس از یونان - آلخاندرو دیویدویچ فوکینا از اسپانیا

دانیل اوانس از انگلیس - دیوید گوفن از بلژیک

 آندره روبلف از روسیه - رافائل نادال از اسپانیا

کسپر رود از نروژ - فابیو فونینی از ایتالیا