مراسم تودیع و معارفه مدیر پخش شبکه ورزش سیما برگزار شد

مراسم تودیع حسن خلج اسعدی و معارفه محمدرضا پورحسن مدیر پخش شبکه ورزش سیما با حضور سینا معتضدی مدیرشبکه ورزش سیما و دیگر مسوولین برگزار شد
دسته بندی:

معرفی برنامه

سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش سیما در حکمی، محمدرضا پورحسن را به عنوان سرپرست پخش این شبکه منصوب کرد.
معتضدی در بخشی از این حکم ضمن بیان لزوم استفاده بیشتر از تمامی ظرفیت‌های اطلاع‌ رسانی جهت افزایش سطح آگاهی بینندگان از برنامه‌های شبکه ورزش، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هویت بصری این شبکه در تمامی تولیدات پخش تاکید کرد.
معتضدی همچنین در این حکم انتظارات از سرپرست جدید پخش شبکه ورزش را، افزایش سطح دانش حرفه‌ای همکاران شبکه جهت ایجاد پخش پویا، چابک و به‌ روز، فعال کردن ظرفیت‌های مختلف جهت ارتباط بیشتر مخاطبان با شبکه ورزش و افزایش مرجعیت خبری این شبکه با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون پخش عنوان کرد.