عنوان سوم نماینده شطرنج ایران در مسابقات سریع نوجوانان جهان

نماینده شطرنج ایران عنوان سوم رقابت های قهرمانی سریع نوجوانان جهان در مینسک بلاروس را از آن خود کرد
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 پرونده رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان در مینسک بلاروس بسته شد و باراد یگانگى با ریتینگ 1545 ضمن کسب 7.5 امتیاز، عنوان سوم رده سنى کمتر از 8 سال را بدست آورد. در همین رده سنى آرمین صمیمى (1384) با 7 در رده دهم ایستاد.

نتایج ملى پوشان ایران در رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان به شرح زیر است:

کمتر از 8 سال:
٣- باراد یگانگى با 7.5 امتیاز
١٠- آرمین صمیمى با 7 امتیاز
٣٤- امیرعلى نعمت الهى با 5.5 امتیاز
١٦٥- فزهنگ دشتاکیان با 2 امتیاز

کمتر از 10 سال:
٢٧- رادین یادگارى با 6 امتیاز

کمتر از 12 سال:
٧- طاها مختارى با 7 امتیاز

لازم به یادآورى است که در رقابت های قهرمانی شطرنج سریع نوجوانان جهان نمایندگان 36 کشور جهان به رقابت با یکدیگر پرداختند.