مدال نقره ایران در شنای آسیا

شناگران ایران در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا هند با درخشش در ماده‌های مختلف راهی دیدار نهایی شدند و تیم ملی ایران نیز به مدال نقره رسید
دسته بندی:

معرفی برنامه

 

تیم ملی شنا ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی آسیا-رده های سنی با ترکیب مهدی انصاری ، بنیامین قره حسنلو، سینا غلامپور و علیرضا یاوری در ماده ۴ در صد متر آزاد به آب زد و با ثبت زمان  ۳:۲۸.۴۶ موفق به دریافت مدال نقره شد.

 

علیرضا یاوری درماده ۲۰۰ متر آزاد، مهدی انصاری در ماده ۱۰۰ متر قورباغه و متین بالسینی در ۸۰۰ آزاد رده سنی بزرگسال قهرمانی آسیا با درخشش در دور مقدماتی جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کردند.

 

همچنین علی جعفری شناگر ایران در ماده ۴۰۰ متر آزاد، پوریا رسایی در ۵۰ متر کرال پشت، محمد حسن شکری در ۱۰۰ متر قورباغه رده های سنی به دیدار پایانی راه یافتند.

 

نتایج شناگران ایران در روز نخست مسابقات آسیایی هند:

* رشته ۲۰۰ آزاد رده سنی بزرگسال/ علیرضا یاوری
مستقیم راهی دیدار نهایی شد
* ۴۰۰ آزاد رده سنی ۱۵-۱۷ سال/ علی جعفری
۴:۰۸.۵۳
راهی دیدار نهایی شد
* ۱۰۰ قورباغه رده سنی بزرگسال مهدی انصاری
۱:۰۶.۲۰
راهی دیدار نهایی شد

 

* ۱۰۰ قورباغه رده سنی ۱۳-۱۴ سال / محمد حسن شکری
۱:۱۰.۹۹
* ۲۰۰ متر مختلط رده سنی ۱۵-۱۷ سال / متین سهران
* ۵۰ پشت رده سنی ۱۵-۱۷ سال / پوریا رسایی
۲۷:۱۳ راهی مرحله نهایی شد
* ۸۰۰ آزاد رده سنی بزرگسالان / متین بالسینی
مستقیم راهی مرحله پایانی شد


* ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی رده سنی بزرگسالان
مهدی انصاری / بنیامین قره حسنلو / سینا غلامپور / علیرضا یاوری

 

دوم ، مدال نقره

۱- تیم هند با زمان ۳:۲۳.۷۲ اول

۲- تیم ایران با زمان ۳:۲۸.۴۶ دوم

۳- تیم ازبکستان با زمان ۳:۳۰.۵۹ سوم