فوتبال بوندس لیگا آلمان

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته بیست و یکم

جمعه 24 بهمن

لایپزیش 2 - آگزبورگ  1 

 

شنبه 25 بهمن

دورتموند 2 - هافن هایم 2 

بایرلورکوزن  2 - ماینتس  2 

وردربرمن 0 - فرایبورگ  0 

اشتوتگارت 1 - هرتابرلین  1 

یونیون برلین 0 - شالکه  0 

 

یکشنبه 26 بهمن

فرانکفورت 2 - کلن 0 

وولفسبورگ 0 - مونشن گلادباخ 0 

 

دوشنبه 27 بهمن

بایرن مونیخ 3 - آرمنیا بیله فلد 3

 

هفته بیستم

جمعه 17 بهمن

هرتابرلین 0 - بایرن مونیخ  1 

 

شنبه 18 بهمن

آگزبورگ 0 – وولفسبورگ  2
بایرلورکوزن 5 – اشتوتگارت  2 
فرایبورگ 2 – دورتموند  1 
شالکه 0 – لایپزیش  3
ماینتس 1 - یونیون برلین  0 
مونشن گلادباخ 1 – کلن 2

 

یکشنبه 19 بهمن

هافن هایم 1 – فرانکفورت 3 

آرمنیا بیله فلد - وردربرمن ، برگزار نشد

 

هفته نوزدهم

جمعه 10 بهمن

اشتوتگارت 2 - ماینتس 0

 

شنبه 11 بهمن

بایرن مونیخ 4 - هافن هایم 1

دورتموند 3 - آگزبورگ 1

فرانکفورت 3 - هرتابرلین 1

یونیون برلین 1 - مونشن گلادباخ 1

وردربرمن 1 - شالکه 1

لایپزیش 1 - بایرلورکوزن 0

 

یکشنبه 12 بهمن

کلن 3 - آرمنیا بیله فلد 1 

وولفسبورگ 3 - فرایبورگ 0 

 

هفته هجدهم 

جمعه 3 بهمن

مونشن گلادباخ 4  - دورتموند 2

 

شنبه 4 بهمن

آرمنیا بیله فلد 1 - فرانکفورت 5 

آگزبورگ -2  یونیون برلین 1 

بایرلورکوزن 0 - وولفسبورگ 1 

فرایبورگ 2 - اشتوتگارت 1 

ماینتس 3 - لایپزیش 2 

هرتابرلین 1 - وردربرمن 4 

 

یکشنبه 5 بهمن

شالکه 0 - بایرن مونیخ 4 

هافن هایم 3  - کلن 0 

 

هفته هفدهم

سه شنبه 30 دی

مونشن گلادباخ 1 – وردربرمن 0 

بایرلورکوزن  2 – دورتموند  1 

هرتابرلین 0  - هافن هایم  3 

ماینتس 0 - وولفسبورگ  2 

 

چهارشنبه 1بهمن

شالکه 1 – کلن  2 

آرمنیا بیله فلد 3 – اشتوتگارت 0 

آگزبورگ 0 - بایرن مونیخ 1 

فرایبورگ 2 – فرانکفورت 2 

لایپزیش 1 - یونیون برلین 0 

 

هفته شانزدهم   

جمعه 26 دی  

یونیون برلین 1 - بایرلورکوزن 0

 

شنبه 27 دی  

کلن 0 - هرتابرلین 0

دورتموند 1 - ماینتس 1

هافن هایم 0 - آرمنیا بیله فلد 0

وردربرمن 2 - آگزبورگ 0

وولفسبورگ 2 - لایپزیش 2

اشتوتگارت 2 - مونشن گلادباخ 2

 

یکشنبه 28 دی  

بایرن مونیخ 2 - فرایبورگ 1 

فرانکفورت 3 - شالکه 1 

 

هفته پانزدهم 

جمعه 19 دی

مونشن گلادباخ 3 - بایرن مونیخ  2 

 

شنبه 20 دی

بایرلورکوزن 1 – وردربرمن  1

فرایبورگ 5 – کلن  0

ماینتس 0 – فرانکفورت  2

شالکه 4  - هافن هایم  0

یونیون برلین 2 – وولفسبورگ  2

لایپزیش  1 - دورتموند  3 

 

یکشنبه 21 دی

آگزبورگ 1 – اشتوتگارت 4 

آرمنیا بیله فلد 1 – هرتابرلین 0 

 

هفته چهاردهم 

شنبه 13 دی

کلن 0 – آگزبورگ  1

آرمنیا بیله فلد 0 - مونشن گلادباخ  1

فرانکفورت 2 – بایرلورکوزن  1

هافن هایم 1 - فرایبورگ  3

وردربرمن 0 - یونیون برلین  2

هرتابرلین 3 - شالکه  0 

اشتوتگارت 0 - لایپزیش 1

 

یکشنبه 14 دی

دورتموند 2 – وولفسبورگ 0 

بایرن مونیخ 5 – ماینتس 2 

 

هفته سیزدهم

جمعه 28 آذر

یونیون برلین 2 - دورتموند 1

 

شنبه 29 آذر

آگزبورگ 0 – فرانکفورت  2

مونشن گلادباخ 1 - هافن هایم  2

ماینتس 0 – وردربرمن  1

شالکه 0 - آرمنیا بیله فلد  1

لایپزیش 0 – کلن  0

بایرلورکوزن 1 - بایرن مونیخ 2

 

یکشنبه 30 آذر

فرایبورگ 4 - هرتابرلین 1 

وولفسبورگ - اشتوتگارت
 

 

هفته دوازدهم

ﺳﻪشنبه 25 آذر

فرانکفورت 3 - مونشن گلادباخ 3 

هرتابرلین 0 - ماینتس  0 

اشتوتگارت 2  - یونیون برلین  2 

وردربرمن 1 - دورتموند 2

 

چهارشنبه 26 آذر

شالکه 0 - فرایبورگ 2 

کلن 0 - بایرلورکوزن 4

آرمنیا بیله فلد 0 - آگزبورگ 1

بایرن مونیخ 2 - وولفسبورگ 1

هافن هایم 0 - لایپزیش 1

 

هفته یازدهم 

جمعه ٢١ آذر

وولفسبورگ 2 – فرانکفورت  1 

 

شنبه ٢٢ آذر

دورتموند 1 - اشتوتگارت  5 

مونشن گلادباخ 1 - هرتابرلین  1 

فرایبورگ 2 - آرمنیا بیله فلد  0 

ماینتس 0 - کلن  1 

لایپزیش 2 - وردربرمن  0 

یونیون برلین 1 - بایرن مونیخ  1 

 

یکشنبه ٢٣ آذر

آگزبورگ 2 - شالکه 2 

بایرلورکوزن 4 - هافن هایم 1 

 

هفته دهم  

جمعه 14 آذر  

هرتابرلین 3 - یونیون برلین 1

 

شنبه 15 آذر  

کلن 2 - وولفسبورگ 2

آرمنیا بیلفلد 2 - ماینتس 1

فرانکفورت 1 - دورتموند 1

فرایبورگ 2 - مونشن گلادباخ 2

بایرن مونیخ 3 - لایپزیش 3

 

یکشنبه 16 آذر  

وردربرمن 1 - اشتوتگارت  2    

شالکه 0 - بایرلورکوزن  3          

 

دوشنبه 17 آذر  

هافن هایم 3 - آگزبورگ 1

 
هفته نهم 

جمعه 7 آذر

وولفسبورگ 5 - وردربرمن 3

 

شنبه 8 آذر

آگزبورگ 1 – فرایبورگ  1

دورتموند 1 – کلن  2

لایپزیش 2 - آرمنیا بیله فلد 1

یونیون برلین 3 – فرانکفورت  3

اشتوتگارت 1 - بایرن مونیخ  3

مونشن گلادباخ 4 - شالکه  1 

 

یکشنبه 9 آذر

بایرلورکوزن 0 - هرتابرلین 0 

ماینتس 1 - هافن هایم 1 

 

هفته هشتم 
 

شنبه 1 آذر

آرمنیا بیله فلد 1 – بایرلورکوزن  2

بایرن مونیخ 1 – وردربرمن  1

هافن هایم 3 – اشتوتگارت  3

مونشن گلادباخ 1 – آگزبورگ  1

شالکه 0 – وولفسبورگ  2

فرانکفورت 1 - لایپزیش  1 

هرتابرلین2 - دورتموند 5

 

یکشنبه 2 آذر

فرایبورگ 1 - ماینتس 3 

کلن 1 - یونیون برلین 2 

 
هفته هفتم

 
جمعه 16 آبان

وردربرمن 1 – کلن  1 
 

شنبه 17 آبان

آگزبورگ 0 – هرتابرلین  3

ماینتس 2  - شالکه  2

لایپزیش 3 – فرایبورگ  0

یونیون برلین  5 - آرمنیا بیله فلد  0

اشتوتگارت 2 – فرانکفورت  2

دورتموند 2 - بایرن مونیخ  3

 

یکشنبه 18 آبان

وولفسبورگ 2 - هافن هایم 1 

بایرلورکوزن 4 - مونشن گلادباخ 3 

 

هفته ششم

جمعه 9 آبان

شالکه1 - اشتوتگارت 1

 

شنبه 10 آبان

کلن 1 - بایرن مونیخ 2

آرمنیا بیله فلد  0 - دورتموند 2

آگزبورگ 3 - ماینتس 1

فرانکفورت 1- وردربرمن 1

مونشن گلادباخ 1 - لایپزیش 0

 

یکشنبه 11 آبان

فرایبورگ 2 - بایرلورکوزن  4 

هرتابرلین 1 - وولفسبورگ  1 

 

دوشنبه 12 آبان

هافن هایم 1 - یونیون برلین 3
نتایج قبلی