علی نژاد : فعلا فدراسیون ها برنامه های تمرین در منزل داده اند

دسته بندی:

معرفی برنامه

مهدی علی نژاد با اشاره به تعویق بازی های المپیک و پارالمپیک ٢٠٢٠ توکیو گفت : طبیعی است که فدراسیون های ما هم با توجه به شرایط جدید تعدیل خواهند کرد. ما قریب به ٥٢ سهمیه را کسب کردیم و این امیدواری را داریم که سهمیه های متعدد دیگری را هم بدست بیاوریم ، در نتیجه یک بخشی از کار ما کسب ادامه سهمیه ها است که آن منوط به اعلام زمان مسابقات کسب سهمیه توسط فدراسیون های جهانی است که هنوز انجام نشده. با توجه به شرایطی که کرونا در دنیا دارد ، آنها درحال بررسی هستند و اعلام خواهند کرد. متعاقب آن تا زمان خوبی که تا المپیک داریم ، برنامه ریزی جدیدی فدراسیون ها خواهند کرد برای اینکه بتوانیم با قدرت هر چه تمامتر در المپیک حاضر شویم.
 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ادامه داد: این موارد در کنار این هست که در ایران در پیک کرونا هستیم ، مطابق با سیاست هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد در ورزش هم ما تبعیت خواهیم کرد. فعلا با توجه به اینکه حفظ سلامت ورزشکاران اولویت اصلی ما هست، خواستیم از فدراسیون ها که برنامه های تمرینی در منزل را ارائه بدهند و بعد از اینکه شرایط بهتر شد آن برنامه های جدید را فدراسیون ها شروع به انجام خواهند کرد و شرایط به گونه ای خواهد شد که در المپیک سال آینده با حداکثر توان حاضر شویم.