اماکن ورزشی روستایی با حفظ مالکیت دولت واگذار می شود

دسته بندی:

معرفی برنامه

ژاله فرامرزیان، معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر ورزش ورزش و جوانان گفت: برای اینکه بتوانیم ورزش ارزان را توسعه دهیم؛ فضا‌های ورزشی در اختیار وزارت ورزش را به چند روش مدیریت کردیم که این فضا‌ها در حوزه قهرمانی و همگانی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه قهرمانی مجوز بهره برداری سه ساله از هیئت وزیران گرفتیم تا همه فضا‌های ورزشی اختصاصی مورد نیاز استان‌ها و هیئت ورزشی را تامین کنیم. مجوز بیش از ۵۲ مکان را فعلا گرفتیم و واگذار کردیم.
معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر ورزش ورزش و جوانان گفت: فضا‌های روستایی را ایجاد کردیم، اما از آنجا که نیرو‌های کافی برای نگهداری این اماکن نداریم و چون این فضا‌ها در روستا‌ها و شهر‌های کوچک واقع شده اند و دسترسی به آن‌ها سخت است، مشخص نبود که سند مالکیت آن در اختیار چه کسی است، بنابراین پیگیر اخذ مجوز شورای عالی اداری شدیم.
وی ادامه داد: در پنج ماه گذشته اقدامات موثری در این خصوص انجام شد، فضا‌ها و نحوه ورود به آن و بهره برداران را شناسایی کردیم که به مصوبه خوب شورای عالی اداری منجر شد. در این مصوبه وظایف و اختیارات اماکن متعلق به وزارت ورزش با حفظ مالکیت دولتی و تشخیص وزارتخانه در قبال دریافت همه هزینه‌ها به دهیاری ها، سازمان‌های مردم نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود.
فرامرزیان با اشاره به دستورالعملی در خصوص مالکیت اماکن ورزشی که تا یک ماه آینده تنظیم و ابلاغ می‌شود، گفت: بعضی اماکن ورزشی ما در روستا‌ها تنها فضا‌های تجمع آن روستا هستند و این در دستورالعمل تنظیم شده است که با رعایت هزینه‌های نگهداری و فراهم کردن زمینه استفاده از فعالیت‌های فرهنگی را هم مهیا کنیم تا مردم بتوانند از آن برای ورزش و تجمع خود استفاده کنند.