بسکتبال لیگ حرفه ای

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 

دوشنبه 19 اسفند

بوستون 104 – اوکلاهما  105

فنیکس 140  – میلواکی 131

دالاس 109 – ایندیانا  112

هیوستون 106 – اورلاندو 126

واشنگتن ویزادرز 89 – میامی  100

کلیولند 132 – سن آنتونیو 129

نیویورک نیکس 96 – دیترویت 84

ساکرامنتو 113 – تورنتو 118

 

یکشنبه 18 اسفند

شارلوت هورنتس 108 - هیوستون راکتس 99

دیترویت پیستونز 105 - یوتا جاز 111

کلیولند کاوالی یرز 104 - دنور ناگتز 102

ممفیس گریزلیز 118 - آتلانتا هاوکس 101

گلدن استیت وری یرز 118 - فیلادلفیا 114

پورتلند بلیزرز 111 - ساکرامنتو کینگز 123

بروکلین نتس 110 - شیکاگو بولز 107

لس آنجلس کلیپرز 103 - لس آنجلس لیکرز 112

مینه سوتا 107 - پلیکانز 120

 

شنبه 17 اسفند

واشنگتن ویزاردز 118 – آتلانتا 112

بروکلین 139 – سن آنتونیو 120

نیویورک نیکس 103 – اوکلاهما  126

بوستون 94 – یوتا  99

شیکاگو 102 – ایندیانا 108

مینه سوتا 118 – اورلاندو 132

نیوارولینز 110 – میامی  104

دالاس 121  – ممفیس  96

فنیکس 127 – پورتلند 117

لیکرز 113 - میلواکی  103

 

جمعه 16 اسفند

شارلوت هورنتس – 114 دنور 114
هیوستون – 120 کلیپرز 120
ساکرامنتو 108 – فیلادلفیا 125
گلدن استیت 113  – تورنتو 121 

پنجشنبه 15 اسفند 

میلواکی باکس 119 - ایندیانا پیسرز 100

کلیولند کاوالی یرز 106 - بوستون سلتیکس 112

دیترویت پیستونز 107 - اوکلاهماسیتی تاندر 114

بروکلین نتس 79 - مِمفیس گریزلیز 118

نیویورک نیکس 104 - یوتا جاز 112

میامی هیت 116 - اورلاندو مجیک 113

مینه سوتا 115 - شیکاگو بولز 108

دالاس موریکس 127 - نیواورلینز پلیکانز 123

پورتلند بلیزرز 125 - واشنگتن ویزاردز 105

 

چهارشنبه 14 اسفند

لیکرز 120 -  فیلادلفیا 107   

نیو اولینز 134 - مینه سوتا 139  

شارلوت 103 – ایندیانا  104

بوستون 120 -  بروکلین 129

اوکلاهما 94  - کلیپرز 109

دنور 100 - گلدن استیت 116

فنیکس 114 -  تورنتو  123

ساکرامنتو 133 - واشنگتن ویزاردز 126

 

سه شنبه 13 اسفند

نیویورک نیکس 125 - هیوستون راکتس 123

اورلاندو مجیک 107 - پورتلند تریلبلیزرز 130

کلیولند کاوالی یرز 113 - یوتا جاز 126

آتلانتا هاوکس 88 - ممفیس گریزلیز 127

میامی هیت 105 - میلواکی باکس 89

شیکاگو بولز 109 - دالاس موریکس 107

سن آنتونیو سوپرز 111 - ایندیانا پیسرز 116

 

دوشنبه 12 اسفند

شارلوت 85 – میلواکی 93

کلیپرز 136 – فیلادلفیا  130

مینه سوتا 91 – دالاس  111

دنور 133 – تورنتو  118

ساکرامنتو 106 – دیترویت  100

نیواورلینز 114 – لیکرز 122  

گلدن استیت 110 – واشنگتن ویزاردز  124  

 

یکشنبه 11 اسفند
نیویورک نیکس 125 – شیکاگو 115
آتلانتا 129 – پورتلند 117
میامی 116 – بروکلین 113
کلیولند 104 – ایندیانا 113
ممفیس 105 – لیکرز 88
بوستون 110 – هیوستون 111
سن آنتونیو 114 – اورلاندو 113
فنیکس 99 – گلدن استیت 115


شنبه 10 اسفند

اورلاندو مجیک 136 - مینه سوتا 125

آتلانتا هاوکس 141 - بروکلین نتس 118

تورنتو رپتورز96  - شارلوت هورنتس 99

مفیس گریزلیز 101 - ساکرامنتو کینگز 104

میلواکی باکس 133 - اوکلاهاما سیتی 86

میامی هیت 126 - دالاس موریکس 118

نیواورلینز پلیکانز 116 - کلیولند کاوالی یرز 104

فنیکس سانز 111 - دیترویت پیستونز 113

یوتا جاز 129 - واشنگتن ویزاردز 119

لس آنجلس کلیپرز 132 - دنور ناگتس 103

 

جمعه 9 اسفند 

فیلادلفیا 115 – نیویورک نیکس 106 

ایندیانا 106 – پورتلند  100 

اوکلاهما 112 – ساکرامنتو 108 

گلدن استیت 86 – لیکرز 116 

 

پنجشنبه 8 اسفند 

کلیولند کاوالی یرز 108 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 94

واشنگتن ویزاردز 110 - بروکلین نتس 106

شارلوت هورنتس 107 - نیویورک نیکس 101

آتلانتا هاوکس 120 - اورلاندو مجیک 130

میامی هیت 126 - مینه سوتا 129

هیوستون راکتس 140 - مِمفیس گریزلیز 112

سَن آنتونیو اسپرز 103 - دالاس موریکس 109

فنیکس سانز 92 - لس آنجلس کلیپرز 102

یوتا جاز 103 - بوستون سلتیکس 114

 

چهارشنبه 7 اسفند

ایندیانا 119 – شارلوت  80

تورنتو 97 – میلواکی 108

شیکاگو 122 – اوکلاهما 124

دنور 115 – دیترویت  98

لیکرز 118 – نیواورلینز 109  

پورتلند 106 – بوستون 118

گلدن استیت 94 – ساکرامنتو  112

 

سه شنبه 6 اسفند

فیلادلفیا 129 - آتلانتا هاوکس 112

واشنگتن ویزاردز134  - میلواکی باکس 137

کلیولند کاوالی یرز125  - میامی هیت 119

بروکلین نتس 113 - اورلاندو مجیک 115

هیوستون راکتس 123 - نیویورک نیکس 112

دالاس موریکس 139 - مینه سوتا 123

یوتا جاز 111 - فنیکس سانز 131

لس آنجلس کلیپرز124  - ممفیس گریزلیز 97

 

دوشنبه 5 اسفند

لیکرز 114 – بوستون 112

دنور 128 – مینه سوتا 116

تورنتو 127 – ایندیانا 81

شیکاگو بولز 126 – واشنگتن ویزاردز 117

اوکلاهما 131 – سن آنتونیو 103

گلدن استیت 101 – نیواورلینز 115

پورتلند 107 – دیترویت 104


یکشنبه 4 اسفند

لس آنجلس کلیپرز 103 - ساکرامنتو کینگز 112

شارلوت هورنتس 86 - بروکلین نتس 115

آتلانتا هاوکس 111 - دالاس موریکس 107

شیکاگو بولز 104 - فنیکس سانز 112

میامی هیت 124 - کلیولند کاوالی یرز 105

میلواکی باکس 119 - فیلادلفیا 98

یوتاجاز 110 - هیوستون راکتس 120

 

شنبه 3 اسفند

اورلاندو 106 – دالاس  122

وشنگتن ویزاردز 108 – کلیولند 113

نیویورک نیکس 98 – ایندیانا 106

تورنتو 118 – فنیکس 101

مینه سوتا 117 – بوستون 127

اوکلاهما 113 – دنور 101

یوتا 104 – سن آنتونیو 113

لیکرز 117  - ممفیس 105

پورتلند 115 – نیواورلینز  128

 

جمعه 2 اسفند

دیترویت پیستونز 106 - میلواکی باکس 126

آتلانتا هاوکس 129 - میامی هیت 124

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 112 - بروکلین نتس 104

شیکاگو بولز 93 - شارلوت هورنتس 103

ساکرامنتو کینگز 129 - مِمفیس گریزلیز 125

گلدن استیت وری یرز 105 - هیوستون راکتس 135

 

جمعه 25 بهمن

بوستون 141 - کلیپرز 133

نیواورلینز 118 - اوکلاهما 123

 

لینک نتایج قبلی