افزایش سهم ورزش از عوارض فروش سیگار و سایر کالاهای آسیب رسان

مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان از سهم ٤٠ درصد وزارت وررش و جوانان از عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی برای توسعه ابعاد مختلف ورزش بویژه همگانی و سهم ٣٠ درصد وزارت ورزش و جوانان از عوارض بر نوشابه های قندی و گاز دار و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت جهت توسعه ورزش همگانی و بانوان خبر داد
دسته بندی:

معرفی برنامه

داوود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت : تصویب مواد ٥٠ و ٥١ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و بر همین اساس در ماده ٥٠ این لایحه ١٠٠ درصد سهم دولت از موضوع بند ت ماده ٢٨ از طریق ردیف هایی که در بودجه سنواتی مشخص می شود در جهت کنترل ، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان عوارض ناشی از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارت خانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش به نسبت ٤٠ درصد، ٤٠ درصد و ٢٠ درصد قرار می گیرد . هرگونه هزینه کرد در سایر برنامه ها، مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است .
 
عزیزی همچنین اعلام کرد در ماده ٥١ این لایحه اشاره شده است که صد درصد اسهم دولت از منابع موضوع بند پ ماده ٢٨ از طریق ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود ، برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اجتماعی و اقتصادی را دارند، تغییر و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی ، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان به نسبت ٧٠ و ٣٠ درصد در اختیار وزارت خانه های بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در قالب بخشی و فرا بخشی سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذائی می رسد، هزینه شود، هر گونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است .
 
عزیزی در پایان گفت : این دو حکم پس از تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ دولت محترم در بودجه سنواتی قابل اجرا خواهد بود .