پخش زنده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما

پخش زنده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما

معرفی برنامه

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان طی روزهای ۱۶ تا ۲۶ آذر ماه با حضور ۴۳۲ وزنه‌بردار شامل ۲۴۵ مرد از ۶۵ کشور و ۱۸۷ وزنه‌بردار زن از ۵۶ کشور در تاشکند کشور ازبکستان برگزار می‌شود.
 
در بخش زنان که ایران نیز چهار نماینده در آن خواهد داشت، دسته ۷۱ کیلوگرم با حضور ۲۸ وزنه بردار شاهد حساس‌ترین رقابت میان مدعیان خواهد بود و در بخش مردان، شلوغ ترین رقابت میان ۴۰ نفر در دسته ۹۶ کیلو، ۳۲ نفر در دسته ۸۱ کیلو و کمترین نیز ۱۶ نفر در دسته ۶۱ کیلوگرم است.
 
سه نماینده ایران (دو بانو و یک مرد) در رقابت خود را دسته B پیگیری خواهند کرد.
 
وزنه برداران ایرانی طبق برنامه زیر روی تخته خواهند رفت:
 
گروه B دسته ۸۱ کیلوگرم مردان، ۲۱ آذر ساعت ۱۳:۰۰، مرتضی بیگلری، رکورد ورودی ۳۵۲ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم مردان، ۲۱ آذر ساعت ۱۹:۰۰، مصطفی جوادی، رکورد ورودی ۳۶۲ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم مردان، ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰، سیدایوب موسوی، رکورد ورودی ۳۷۰ کیلوگرم
 
گروه B دسته ۷۶ کیلوگرم زنان، ۲۳ آذر ساعت ۱۱:۰۰، الناز باجلانی، رکورد ورودی ۲۱۲ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم مردان، ۲۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰، رضا دهدار، رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم زنان، ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰، سیده الهام حسینی، رکورد ورودی ۲۲۷ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان، ۲۴ آذر ساعت ۱۹:۰۰، امیر حقوقی، رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان، ۲۴ آذر ساعت ۱۹:۰۰، رسول معتمدی، رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم
 
گروه B دسته ۸۷+ کیلوگرم زنان، ۲۵ آذر ساعت ۱۰:۳۰، فاطمه یوسفی، رکورد ورودی ۲۲۰ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان، ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰، علیرضا سلیمانی، رکورد ورودی ۳۷۰ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان، ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰، امیر عزیزی، رکورد ورودی ۳۷۰ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم زنان، ۲۵ آذر ساعت ۱۹:۰۰، یکتا جمالی، رکورد ورودی ۲۲۱ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم مردان، ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰، علیرضا یوسفی، رکورد ورودی ۴۲۳ کیلوگرم
 
گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم مردان، ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰، آیت شریفی، رکورد ورودی ۴۲۶ کیلوگرم