برترین های ورزش ایران در سال 1401

شبکه ورزش سیما با همکاری مخاطبان خود، بهترین های ورزش ایران در سال 1401 را انتخاب و معرفی می کند.

معرفی برنامه

پس از برگزاری مراسم انتخاب برترین های قرن ورزش ایران، در شبکه ورزش سیما و استقبال خوب بینندگان و جامعه ورزش کشور از این رویداد، این شبکه قصد دارد تا در روزهای پایانی سال جاری (اواخر بهمن ماه) در غالب یک ویژه برنامه زنده، به انتخاب برترین های ورزش ایران در سال ۱۴۰۱بپردازد .
در این جشنواره، برندگان مدال برتر سال، صحنه مانای سال، تیم برتر، فدارسیون برتر، ورزشکار برتر مرد و ورزشکار برتر زن، داور برتر، گل سال، مربی سالِ ورزش ایران و قهرمانِ فردا (پرافتخارترین وررزشکار رده سنی) با رای بزرگان ورزش ایران و سپس رجوع به آرای مردمی  مشخص خواهند شد.
هسته مطالعاتی جشنواره کار خود را به پایان برده و با احصای 1632 موفقیت قابل رقابت در سال جاری، در حال برگزاری جلسات مشورتی و دریافت اطلاعات در همه عناوین از همه فدراسیون های ورزشی می باشد.