صدرنشینی فراسنج و شهرداری کرج در دوره رفت لیگ برتر تنیس روی میز

مرحله رفت لیگ برتر تنیس روی میز با صدرنشینی تیم‌های فراسنج و شهرداری کرج به پایان رسید.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

مرحله رفت بیست و نهمین دوره مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز با برتری تیم‌های فراسنج تهران در گروه یک و شهرداری کرج در گروه دو به پایان رسید . 

چهار تیم در گروه یک و چهار تیم در گروه دو در مدت سه روز با یکدیگر به رقابت پرداختند نتایج سه روز به شرح زیر است: 

*نتایج روز نخست : سه شنبه ۹ دی

گروه یک :
فراسنج تهران ۵ - شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان ۱ 
رعد پدافند هوایی ۶ - دانشگاه یزد 0 

گروه دو :
شهرداری کرج ۵ - پادما یدک اصفهان ۱ 
دانشگاه آزاد اسلامی ۵ - پالایش نفت آبادان ۱

*نتایج روز دوم : چهارشنبه ۱۰ دی 

گروه یک :
شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان ۶ -  دانشگاه یزد ۰
 فراسنج تهران ۳ - رعد پدافند هوایی ۳

گروه دو :
پادما یدک اصفهان ۳ - پالایش نفت آبادان ۳
 شهرداری کرج ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی ۲

*نتایج روز سوم : پنجشنبه ۱۱ دی 

گروه یک : 
فراسنج تهران ۶ - دانشگاه یزد ۰
رعد پدافند هوایی کاشان ۳ - شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان ۳

گروه دو : 
شهرداری کرج ۶  - پالایش نفت آبادان ۰
دانشگاه آزاد اسلامی ۳ - پادمایدک اصفهان ۳

*جدول رده بندی در پایان دور رفت 

گروه یک :
 ۱. فراسنج تهران ۸ امتیاز 
۲. رعد پدافند هوایی کاشان ۶.۵ امتیاز 
۳. شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان ۵.۵ امتیاز 
۴. دانشگاه یزد نیم امتیاز 

گروه دو :
۱.شهرداری کرج ۹ امتیاز 
۲. دانشگاه آزاد اسلامی ۵.۵ امتیاز 
۳. پادما یدک اصفهان ۳.۵ امتیاز
۴. پالایش نفت آبادان ۲ امتیاز