مسابقات دوچرخه سواری تریال قهرمانی آسیا لغو شد

مسابقات دوچرخه سواری تریال قهرمانی آسیا به میزبانی ایران، لغو شد
دسته بندی:

معرفی برنامه

مسابقات تریال قهرمانی آسیا که قرار بود مهر ماه سال جاری به میزبانی کشورمان و شهر تهران برگزار شود، لغو شد.

کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا این موضوع را با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام و دلیل آن را به خاطر شیوع ویروس کرونا  دانست.

در حال حاضر خسرو قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان ریاست کمیته تریال کنفدراسیون آسیا را برعهده دارد.