خبرهای جام جهانی 2022 قطر در بسته ویژه زیرنویس شبکه ورزش سیما

معرفی برنامه

با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی 2022 در قطر از امروز چهارشنبه 18 آبان در فاصله 11 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال ، جدیدترین خبرهای مربوط به این رویداد مهم جهانی را در بسته های زیرنویس به اطلاع بینندگان عزیز می رساند.