تاريخ جديد پيشنهادی هندبال قهرمانی جوانان آسيا تایید شد

تاريخ جديد پيشنهادي فدراسيون هندبال ايران جهت برگزاري هفدهمين دوره رقابت هاي قهرماني جوانان پسر آسيا شيراز ٢٠٢٠ مورد تاييد قرار گرفت
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفدهمين دوره رقابتهاي قهرماني جوانان پسر آسيا كه پيش از اين قرار بود تيرماه سالجاري در شيراز برگزارشود، به دليل بيماري كرونا به تعويق افتاد.

 

به همين منظورعليرضا پاكدل رييس فدراسيون، تاريخ جديد پيشنهادی برگزاری رقابت‌ها از ١٤ تا ٢٤ مهرماه را به فدراسيون هندبال آسيا ارائه داد كه با اعلام رسمي فدراسيون هندبال آسيا مورد تاييد قرار گرفت.