سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری مشخص شد

علی اصغر رواسی به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان و معلولین معرفی شد

معرفی برنامه

جلسه‌ مسئولین انجمن وزنه‌برداری جانبازان و معلولین امروز یکشنبه 18 خردادماه برای معرفی سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری با حضور  سید شروین اسبقیان رییس، گلشنی معاون قهرمانی فدراسیون و حسین رضازاده سرپرست انجمن پاراوزنه برداری برگزار شد.

برهمین اساس، علی اصغر رواسی به عنوان سرمربی تیم ملی و سیدمحمدرضا میرشفیعی نیز به عنوان دبیر انجمن پاراوزنه‌برداری معرفی شدند.