مستند اندی ماری شنبه ۱۷ تیر از شبکه ورزش سیما

معرفی برنامه

شبکه ورزش سیما در جشنواره تابستانی مستندهای ورزشی هر روز با یک مستند جذاب میهمان خانه مخاطبان خود است.

شنبه ۱۷ تیرماه مستند اندی ماری از سری مستندهای این جشنواره در شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد .