فوتبال جام حذفی فرانسه

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 

جمعه 27 دی 

گرانوبل 0 - مارسی  3 


شنبه ٢٨ دی 

نیس 2  - رد استار 1

نانت 3 - لیون 4

 

یکشنبه 29 دی

مون پلیه 5 - کان  0 

دیژون  5 -  نیم المپیک  0 

لوریان 0  - پاری سن ژرمن  1