فوتبال لیگ برتر انگلیس

دسته بندی:

معرفی برنامه

هفته سیزدهم

شنبه 6 آذر

آرسنال 2 – نیوکاسل  0 
کریستال پالاس  1 - استون ویلا 2 
لیورپول 4 – ساوتهمپتون 0 
نوریچ  0 – ولورهمپتون  0 
برایتون 0 - لیدز 0 

 

یکشنبه 7 آذر

برنت‌فورد 1 - اورتون 0

برنلی - تاتنهام ، به تعویق افتاد

لسترسیتی 4 - واتفورد 2

منچسترسیتی 2 - وستهام 1

چلسی 1 - منچستریونایتد 1 
 

هفته دوازدهم

شنبه 29 آبان

لسترسیتی 0 - چلسی  3

استون ویلا  2 - برایتون  0

برنلی  3 - کریستال پالاس  3

نوریچ  2 - ساوتهمپتون  1

نیوکاسل  3 – برنتفورد  3

واتفورد  4 - منچستریونایتد  1

ولورهمپتون  1 - وستهام  0

لیوپول 4 - آرسنال 0

 

یکشنبه 30 آبان 

منچسترسیتی 3 - اورتون 0

تاتنهام 2 - لیدزیونایتد 1

 

هفته یازدهم

جمعه 14 آبان 

ساوتهمپتون 1 - استون ویلا 0 

 

شنبه 15 آبان 

منچستریونایتد 0 - منچستر سیتی  2

برنتفورد 1 - نوریچ 2

چلسی 1 - برنلی 1

کریستال پالاس 2 - ولورهمپتون 0

برایتون 1 - نیوکاسل 1

 

یکشنبه  16 آبان 

آرسنال 1 - واتفورد 0

اورتون 0 - تاتنهام 0

لیدز 1 - لسترسیتی 1

وستهام 3 - لیورپول 2

 

هفته دهم

شنبه 8 آبان

لسترسیتی 0 – آرسنال  2

برنلی  3 - برنتفورد  1

لیورپول 2 – برایتون  2

منچسترسیتی 0 - کریستال پالاس  2

نیوکاسل 0 – چلسی  3

واتفورد  0 – ساوتهمپتون  1

تاتنهام 0 - منچستریونایتد 3

 

یکشنبه 9 آبان

نوریچ 1 - لیدز 2

استون ویلا 1 - وستهام 4

 

دوشنبه 10 آبان

ولورهمپتون 2 - اورتون 1

 

هفته نهم

جمعه 30 مهر

آرسنال 3 - استون ویلا 1 

 

شنبه 1 آبان

چلسی 7 – نوریچ  0 
اورتون 2 – واتفورد  5 
لیدز 1 – ولورهمپتون  1 
ساوتهمپتون 2 – برنلی  2 
کریستال پالاس 1 – نیوکاسل  1 
برایتون 1 - منچسترسیتی 4

 

یکشنبه 2 آبان

برنت‌فورد 1 - لسترسیتی 2

وستهام 1 - تاتنهام 0

منچستریونایتد 0 - لیورپول 5

 

هفته هشتم

شنبه 24 مهر

واتفورد 0 – لیورپول  5 

استون ویلا  2 – ولورهمپتون 3

لسترسیتی  4 – منچستریونایتد 2 

منچسترسیتی  2 – برنلی  0 

نوریچ 0 – برایتون  0 

ساوتهمپتون  1 – لیدز  0 

برنت‌فورد 0 - چلسی 1
 

یکشنبه 25 مهر

اورتون 0 - وستهام 1 

نیوکاسل 2 - تاتنهام 3 

 

دوشنبه 26 مهر

آرسنال 2 - کریستال پالاس 2

 

هفته هفتم

شنبه 10 مهر

منچستریونایتد 1 – اورتون  1 

چلسی 3 – ساوتهمپتون  1 

لیدز 1 – واتفورد  0 

ولورهمپتون 2  - نیوکاسل  1 

برنلی 0 – نوریچ  0 

برایتون 0 - آرسنال 0

 

یکشنبه 11 مهر

کریستال پالاس 2 - لسترسیتی 2 

تاتنهام 2 - استون ویلا 1

وستهام 1 - برنت‌فورد 2

لیورپول 2 - منچسترسیتی 2

 

هفته ششم

شنبه 3 مهر

چلسی 0 – منچسترسیتی 1 

منچستریونایتد 0 - استون ویلا 1 

واتفورد 1 – نیوکاسل 1 

اورتون 2 – نوریچ 0 

لیدز 1 – وستهام 2

لسترسیتی 2 – برنلی 2 

برنت‌فورد 3 - لیورپول 3

 

یکشنبه 4 مهر

ساوتهمپتون 0 - ولورهمپتون 1 

آرسنال 3 - تاتنهام  1 

 

دوشنبه 5 مهر

کریستال پالاس 1 - برایتون 1

 

هفته پنجم

جمعه 26 شهریور

نیوکاسل 1 - لیدز 1 

 

شنبه 27 شهریور

ولورهمپتون 0 – برنت ‌فورد 2 

برنلی 0 – آرسنال  1 

لیورپول 3 - کریستال پالاس  0 

منچسترسیتی  0 – ساوتهمپتون  0 

نوریچ  1 – واتفورد  3

استون ویلا 3 - اورتون 0

 

یکشنبه 28 شهریور

تاتنهام 0 - چلسی 3

برایتون 2 - لسترسیتی 1 

وستهام 1 - منچستریونایتد 2 

 

هفته چهارم

شنبه 20 شهریور

کریستال پالاس 3 – تاتنهام 0

آرسنال 1 – نوریچ 0

برنت‌فورد 0 – برایتون  1

لسترسیتی 0 – منچسترسیتی 1

منچستریونایتد 4 – نیوکاسل 1

ساوتهمپتون 0 – وستهام  0

واتفورد 0 – ولورهمپتون  2

چلسی 3 - استون ویلا 0

 

یکشنبه 21 شهریور

لیدز 0 - لیورپول 3

 

دوشنبه 22 شهریور

اورتون - برنلی

 

هفته سوم

شنبه 6 شهریور

منچسترسیتی 5 – آرسنال  0 
استون ویلا 1 - برنت‌فورد 1 
برایتون 0 – اورتون 2 
نیوکاسل 2 – ساوتهمپتون  2 
وستهام  2 - کریستال پالاس  2   
نوریچ 1 – لسترسیتی  2 
لیورپول 1 - چلسی 1

 

یکشنبه 7 شهریور

برنلی 1 - لیدز 1

تاتنهام 1 - واتفورد 0

ولورهمپتون 0 - منچستریونایتد 1
 

 

هفته دوم

شنبه 30 مرداد

لیورپول 2 – برنلی  0 

استون ویلا 2 – نیوکاسل  0 

کریستال پالاس 0 - برنت‌فورد  0 

لیدز 2 – اورتون  2 

منچسترسیتی 5 – نوریچ 0 

برایتون 2 - واتفورد 0

 

یکشنبه 31 مرداد

ساوتهمپتون 1 - منچستریونایتد 1

ولورهمپتون 0 - تاتنهام 1

آرسنال 0 - چلسی 2

 

دوشنبه 1 شهریور

وستهام 4 - لسترسیتی 1

 

هفته نخست

جمعه 22 مرداد

برنت‌ فورد  2 – آرسنال  0 

 

شنبه 23 مرداد

منچستریونایتد 5 – لیدز 1 

برنلی 1 – برایتون 2 

چلسی 3 - کریستال پالاس  0 

اورتون  3 – ساوتهمپتون  1 

لسترسیتی 1 – ولورهمپتون  0 

واتفورد 3 - استون ویلا  2 

نوریچ 0 - لیورپول 3

 

یکشنبه 24 مرداد

نیوکاسل 2 - وستهام  4

تاتنهام 1 - منچسترسیتی 0