انتصاب دکتر بیژن ذوالفقار نسب بعنوان رئیس باشگاه یونسکو

دکتر بیژن ذوالفقار به عنوان رئیس باشگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) منصوب شد.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که با هدف کمک به «ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتگوی بین فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات» به وجود آمده‌است.

این سازمان بر اساس اساسنامه مصوب خود مکلف است عناوین مشاغل حوزه ورزش را از طریق استاندارد های ISECD به عنوان زیر مجموعه سازمان جهانی یونسکو و  ISCO مرجع سازمان جهانی آموزش مشاغل ، به ادوار آموزشی ساختارهای رسمی آموزش کشور ارتقاء دهد .

در جلسه اهداء گواهینامه فعالیت باشگاه ، دکتر ایوبی ریاست کمیسیون ملی یونسکو ایران بر قابلیت طرح اهداف و چشم انداز و طرح ها این باشگاه در مجمع جهانی یونسکو تاکید کردو

وی افزود : در اولین نشست کمیسیون آموزش یونسکو که با حضور معاونان محترم وزارت علوم ، وزارت اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تشکیل می شود طرح و اهداف باشگاه آموزش کارگزاران ورزش ، تشریح و اگاهی رسانی شود .