ویژه برنامه های المپیک 2020 توکیو از شبکه ورزش سیما

ویژه برنامه های المپیک 2020 توکیو از شبکه ورزش سیما

شبکه ورزش سیما با برنامه های المپیکی به استقبال از توکیو 2020 می رود.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

در آستانه بازی های المپیک توکیو شبکه ورزش سیما با برنامه های المپیکی مهمان خانه های ورزش دوستان خواهد بود.

ساعت پخش برنامه های المپیکی شبکه ورزش سیما بر این اساس است:

 

🔺 برنامه ها

08:30 . منتخب المپیک 
10:00 . کادر فنی
13:30 . لحظات طلایی المپیک
18:00 . المپیک ایرانی

🔺 میان برنامه ها :
به سوی المپیک 
دست اول
مستند المپین ها
مسافران توکیو