افراد برتر لیگ‌ آب های آرام مشخص شدند

افراد برتر کایاک و کانوی مردان و زنان در هفته پایانی لیگ آب های آرام مشخص شدند
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته پایانی لیگ آب های آرام در بخش انفرادی در بخش زنان و مردان و به میزبانی دریاچه استادیوم آزادی برگزار شد.

نتایج کامل به شرح زیر است 

کایاک هزار متر مردان 
علی آقا میرزایی
پوریا شریفی 
امید احمدی 

کانو هزار متر مردان 
۱- شاهو ناصری
۲-عرفان زنده پی
۳- هامون کریمی

کایاک ۵۰۰ متر زنان 
هدیه کاظمی
تانیا کارگر پور
ثمن سلطانی

کانوی ۵۰۰ متر زنان 
هدیه خیرآبادی
پریسا محمدزاده
معصومه داناپور

کایاک ۵۰۰ متر مردان 
۱- امین بوداغی
۲-کیان محمودزاده
۳- علی طاهری

کانوی ۵۰۰ متر مردان 
محمدنبی رضایی
عادل مجللی
شایان حسینی

کایاک ۲۰۰ متر زنان 
کیانا کمال‌زاده
مینا عبدالهی
سما یاسمی

کانوی ۲۰۰ متر زنان 
آتنا رئوفی
زیبا سماک حرفه
مهسا کهنسال