نتایج فوتسال لیگ برتر 1400 - 1399

معرفی برنامه

تیم مس سونگون ورزقان برای چهارمین مرتبه پیاپی به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یافت ، گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ساوه ، دوم و سوم شدند.

 

مرحله نهایی 

هفته اول

چهارشنبه 20 اسفند

 کراپ الوند 2 - سن‌ایچ ساوه  2 

گیتی‌پسند اصفهان 2 - مس سونگون ورزقان  3 

 فرش‌آرا  مشهد 1 - مقاومت البرز  5 

 

هفته دوم

دوشنبه 25 اسفند

گیتی‌پسند اصفهان  7 –  کراپ الوند 0         
مقاومت البرز 1 - سن‌ایچ ساوه  2          
مس سونگون ورزقان  6 –  فرش آرا مشهد  1     

 

هفته سوم

پنجشنبه 12 فروردین

 کراپ الوند 2 - مقاومت البرز 1

  فرش ‌آرا  مشهد 1 - گیتی‌پسند اصفهان 1

 سن‌ایچ ساوه 2 - مس سونگون ورزقان 1

 

 هفته چهارم

چهارشنبه 18 فروردین

فرش آرا مشهد 1 – کراپ الوند  2 
مس سونگون 7 – مقاومت البرز 2 
گیتی پسند اصفهان 4 – سن ایچ ساوه 2 

 

پنجشنبه 19 فروردین

ایمان شیراز 0 – شهروند ساری 2

بازار کوثر اصفهان – اهورا بهبهان ، به دلیل ابتلا چند بازیکن وکادرفنی تیم بازارکوثر برگزار نمی شود 

 

هفته پنجم

سه‌شنبه 24 فروردین 

کراپ الوند 3 - مس سونگون ورزقان 4 

 سن‌ایچ ساوه 2 - فرش آرا  مشهد 0 

 مقاومت البرز 2 - گیتی‌پسند اصفهان 2 

 

هفته ششم

یکشنبه  29 فروردین

 سن‌ایچ ساوه 2 - کراپ الوند 1

 مس سونگون ورزقان 0 - گیتی‌پسند اصفهان 4

 مقاومت البرز 1 - فرش آرا  مشهد 4

 

هفته هفتم

جمعه  3 اردیبهشت

کراپ الوند 3 - گیتی‌پسند اصفهان 4 

 سن‌ایچ ساوه 4 - مقاومت البرز 2

 فرش آرا  مشهد 2 - مس سونگون ورزقان 3

 

هفته هشتم

پنجشنبه 9 اردیبهشت

مقاومت البرز 2 - کراپ الوند 1

گیتی‌پسند اصفهان 1 - فرش آرا  مشهد 2 

 مس سونگون ورزقان 2 - سن ایچ ساوه 2  

 

هفته نهم

پنجشنبه  16 اردیبهشت

کراپ الوند 6 - فرش آرا مشهد 3 

 مقاومت البرز 3 - مس سونگون ورزقان 4 

 سن‌ایچ ساوه 3 - گیتی‌پسند اصفهان 4 

 

هفته دهم

پنجشنبه 23 اردیبهشت 

مس سونگون 7 - کراپ الوند 1

فرش آرا مشهد 4 - سن ایچ ساوه 3

گیتی پسند اصفهان 3 - مقاومت البرز 1 

جمعه 24 اردیبهشت 
شهروند ساری - اهورا بهبهان 
 
----------------------------------
هفته چهاردهم - جمعه 15 اسفند
 
اهورا بهبهان 3 – شهروند ساری 5
مقاومت البرز 2 – گیتی پسند اصفهان 5
شهید منصوری قرچک 4 – کراپ الوند 3
ایمان شیراز 2 – حفاری اهواز 2
فرش آرا مشهد 3 – مس سونگون 2
سن ایچ ساوه – راگا ، لغو شد

 

هفته سیزدهم – شنبه 9 اسفند

گیتی پسند 10 - اهورا بهبهان  1     
شهروند ساری 2 - فردوس قم  7
کراپ الوند 1 - مقاومت البرز 5   
مس سونگون 3 - ایمان شیراز 0   
حفاری اهواز 5 - کوثر اصفهان  3           
راگا تهران 0  - فرش آرای مشهد  1 

هفته دوازدهم - دوشنبه 4 اسفند

 گیتی پسند 4 -  شهروند ساری 3
منصوری قرچک 5 - فردوس قم   2
 اهورا بهبهان 2 - کراپ الوند 2
مس سونگون 7 -حفاری خوزستان 0
سن ایچ ساوه 5 - کوثر اصفهان 4
ایمان شیراز 4 - راگا تهران 4

 

هفته یازدهم - سه شنبه 28 بهمن

کراپ الوند 2 - گیتی‌پسند‌ 2

فردوس قم 6 - مقاومت البرز 5

شهروند ساری 8 - شهید منصور2

راگا 1 - مس سونگون 1

حفاری اهواز4 - سن‌ایچ ساوه 1

کوثر اصفهان 6 - فرش‌آرا 4

 

هفته دهم - پنجشنبه 23 بهمن

کراپ الوند ایرانیان 3 – شهروند ساری 1

اهورا بهبهان 1 - فردوس قم 1

مقاومت البرز 3 – منصوری قرچک 1

راگای تهران 2 – حفاری اهواز 4

ایمان شیراز 5 – کوثر اصفهان 5

فرش‌آرای مشهد 5 – سن‌ایچ ساوه 3

 
جمعه 17 بهمن
 
شهید منصوری 2 – اهورا بهبهان 2 
فردوس قم 2 – گیتی پسند اصفهان 3 
شهروند ساری 4 – مقاومت البرز 5 
سن اینچ ساوه – ایمان شیراز ، برگزار نشد
کوثر اصفهان 3 – مس سونگون 5 
حفاری اهواز 0 – فرش آرا مشهد 3 

هفته هشتم - یکشنبه 5 دی

کراپ الوند 5 -  فردوس قم 3

گیتی پسند اصفهان 2 -  منصوری قرچک 1

اهورا بهبهان 5 -  مقاومت البرز1

ایمان شیراز3 -  فرش آرای مشهد 4

مس سونگون 5 - سن ایچ ساوه 4

راگا تهران 5 - کوثر اصفهان 3

تیم‌های شهروند ساری -  حفاری خوزستان استراحت دارند.

 

هفته هفتم - سه شنبه 30 دی

شهروند ساری 2 – اهورا بهبهان 1

گیتی پسند 1 – مقاومت البرز5

کراپ الوند 3 – ستارگان ورامین 2

ملی حفاری 6 – ایمان شیراز 2

مس سونگون 5 – فرش آرا 3

راگا  2 – سن ایچ ساوه 4

 

هفته ششم- چهارشنبه 24 دی 

اهورا بهبهان 1  - گیتی پسند اصفهان  3 

فردوس قم  3 -  شهروند ساری  1 

مقاومت البرز  5 -  کراپ الوند  2 

ایمان شیراز0 -  مس سونگون ورزقان  7 

کوثر اصفهان 5 -  حفاری اهواز  2

فرش آرا مشهد 3 - راگا تهران  1 

تیم های منصوری قرچک و سن ایچ ساوه استراحت دارند.

 

هفته پنجم - پنجشنبه 18 دی 

شهروند ساری 4 - گیتی پسند اصفهان 4

فردوس قم 1 - منصوری قرچک 4

کراپ الوند 5 - اهورا بهبهان 0

حفاری خوزستان 3 - مس سونگون ورزقان 3

کوثر اصفهان 2 - سن ایچ ساوه 7

راگا تهران 5 - ایمان شیراز 1

 

هفته چهارم - جمعه 12 دی

گیتی‌پسند 4 - کراپ الوند 3

شهید منصوری 5 - شهروند ساری 3

مقاومت البرز3 - فردوس قم 0

مس سونگون 6 - راگا 2

سن‌ایچ ساوه 9 - حفاری اهواز 5

فرش‌آرا 4 - کوثر اصفهان 4

 

هفته سوم -  یکشنبه 7 دی  

شهروند ساری 4 – کراپ الوند 4
فردوس قم 5 – اهورا بهبهان 1
شهید منصوری قرچک 0 – مقاومت البرز 3
شرکت ملی حفاری 2 – راگا تهران 4
کوثر اصفهان 2 – ایمان شیراز 1
سن ایچ ساوه 3 – فرش آرا مشهد 3

 

هفته دوم - سه شنبه 2 دی

گیتی پسند 3 - فردوس قم 3 

مقاومت البرز 5 - شهروند ساری 5

اهورا بهبهان 2 - منصوری قرچک 0

فرش آرا مشهد 5 - حفاری خوزستان 3

مس سونگون 2 - کوثراصفهان 0

ایمان شیراز2 -سن ایچ ساوه 6

 

هفته نخست – چهارشنبه 26 آذر  

کوثر اصفهان 1 –  راگا تهران 3       

فردوس قم 3 - کراپ الوند  3      

منصوری قرچک 4 - گیتی‌پسند اصفهان  7      

مقاومت البرز 1 - اهورا بهبهان  2        

سن‌ایچ ساوه 4 - مس سونگون  3       

فرش‌آرا  مشهد 1 -  ایمان شیراز 0