فرزانه فصیحی با ثبت حدنصاب جدید کشوری ، قهرمان دو 60 مسابقات بین المللی استانبول شد

دسته بندی:

معرفی برنامه

فرزانه فصیحی قهرمان دوهای سرعت ایران که به نمایندگی از کشورمان به مسابقات بین المللی جام استانبول دعوت شده بود،  در ماده ۶۰ متر با عملکردی دیدنی در رقابت با دوندگان بزرگ آسیایی همچون «الگا» از کشور قزاقستان، موفق شد با ثبت زمان ۷.۲۵ ثانیه ضمن کسب عنوان نخست، حدنصاب ملی ایران را نیز بهبود بخشد.
وی در مسابقات بلگراد صربستان با زمان ۷.۲۹ ثانیه حدنصاب حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان را نیز کسب کرده بود.
لازم به یادآوری است، این حدنصاب  پس از تأیید کمیته پزشکی و ضد دو پینگ و کمیته مسابقات فدراسیون دو و میدانی به عنوان حدنصاب ملی ایران در ماده ۶۰ متر منظور خواهد شد.