بسکتبال لیگ برتر ایران

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

دوشنبه 13 بهمن

اکسون تهران 69 – مس رفسنجان  75 

آویژه صنعت مشهد 68 – نفت آبادان 67

 

یکشنبه 12 بهمن

شهرداری گرگان 102 - رعد پدافند هوایی مشهد 68

خانه بسکتبال خوزستان 89 - شورا و شهرداری قزوین 87 

 

شنبه 11 بهمن

شهرداری قزوین 62 - شهرداری گرگان 95

رعد پدافند مشهد 68 - خانه بسکتبال خوزستان 88

 

جمعه 10 بهمن  

شهرداری بندرعباس 67 - شیمیدر قم 96    

آینده سازان تهران 55 -  ذوب آهن اصفهان 89    

 

پنجشنبه 9 بهمن

ذوب آهن اصفهان 89 - شیمیدر قم 92

شهرداری بندرعباس 89 – آینده سازان تهران 63

 

جمعه 10 بهمن

شهرداری بندرعباس - شیمیدر قم

آینده سازان تهران - ذوب آهن اصفهان

 

چهارشنبه 8 بهمن

مس کرمان 93 – 71  نیروی زمینی
مهرام تهران 76 – 72  کوچین آمل

 

سه شنبه 7 بهمن 

مهرام تهران 86 - مس کرمان 45 

کوچین آمل 87 - نیرو زمینی 48

 

دوشنبه 6 بهمن 

شهرداری گرگان 86 - آویژه صنعت مشهد 79  

اکسون تهران 83  - خانه بسکتبال خوزستان 69

 

یکشنبه 5 بهمن

اکسون تهران 44 - شهرداری گرگان 64

آویژه صنعت مشهد 85 - خانه بسکتبال خوزستان 67 

 

شنبه 4 بهمن

رعد پدافند مشهد 68 – صنعت مس رفسنجان 79

پالایش نفت آبادان 82 – شورا و شهرداری قزوین 70   

 

جمعه 3 بهمن 

شورا و شهرداری قزوین 56 - صنعت مس رفسنجان 74

پالایش نفت آبادان 97 - رعد پدافند هوایی مشهد 71

 

پنجشنبه 2 بهمن 

ذوب آهن اصفهان 75 - شهرداری بندرعباس 53 

صنعت مس کرمان 61 - کوچین آمل 68 

 

چهارشنبه 1 بهمن 

کوچین آمل 100 - شهرداری بندرعباس 91 

صنعت مس کرمان 46 - ذوب آهن اصفهان  75 

 

سه شنبه 30 دی 

شیمیدر قم 108 - آینده سازان 71

مهرام تهران 86 - نیروی زمینی 44 

 

دوشنبه 29 دی 

شیمیدر قم 107 – نیروی زمینی ارتش 66  

آینده سازان 52 - مهرام تهران 112 

 

شنبه 27 دی

آویژه صنعت مشهد 58 - اکسون تهران 62

رعد پدافند هوایی 68 – شورا و شهرداری قزوین 81

 

پنجشنبه 25 دی

شهرداری گرگان 79 - خانه بسکتبال خوزستان 55

پالایش نفت آبادان 66 - مس رفسنجان 48

 

چهارشنبه 24 دی 

مس رفسنجان 60  - شهرداری گرگان 78

خانه بسکتبال خوزستان 63  - پالایش نفت آبادان 75 

 

سه شنبه 23 دی

مس کرمان 70 - شهرداری بندرعباس 51

شیمیدر قم 66 - مهرام تهران 82 

 

دوشنبه 22 دی 

آینده سازان 69 – نیروی زمینی  70 

کوچین آمل 55 – ذوب آهن 63 

 

جمعه 19 دی 

رعد پدافند هوایی مشهد 78 - آویژه صنعت پارسا مشهد 95 

شهرداری گرگان 87 – پالایش نفت آبادان  78 

 

پنجشنبه 18 دی 

شورا و شهرداری قزوین 61 - اکسون تهران 72

صنعت مس رفسنجان 80 - خانه بسکتبال خوزستان 65

 

سه شنبه 16 دی

شهرداری بندرعباس 92 - نیروی زمینی تهران 87

ذوب آهن اصفهان 64 - مهرام تهران 70

 

هفته پنجم - دوشنبه 15 دی

ذوب آهن  81 – 65  نیروی زمینی       

مهرام تهران  77 – 56  شهرداری بندرعباس 

          

پنجشنبه 11 دی

مس کرمان 69 - شیمیدر قم 99

کوچین آمل 85 - آینده سازان تهران 48

 

چهارشنبه 10 دی 

کوچین آمل 58  - شیمیدر قم  70 

آینده سازان 51 - صنعت مس کرمان 65

 

سه شنبه 9 دی

اکسون تهران 75 - پالایش نفت آبادان 72 

آویژه صنعت پارسا مشهد - صنعت مس رفسنجان ، لغو شد 

 

دوشنبه 8 دی 

نفت آبادان 71 - آویژه صنعت پارسا 59

 

جمعه 5 دی 

رعد پدافند هوایی مشهد 61 - شهرداری گرگان 79

شورا وشهرداری قزوین 92 - خانه بسکتبال خوزستان 65

 

پنجشنبه 4 دی

شهرداری گرگان 98 – شورا وشهرداری قزوین 87 

خانه بسکتبال 66 – رعد پدافند هوایی مشهد 88 

 

سه شنبه 2 دی 

ذوب آهن اصفهان 94 - آینده سازان تهران 52

 شهرداری بندرعباس 68 - شیمیدر قم 76

 

دوشنبه 1  دی

شیمیدر قم  84 - ذوب آهن  78

آینده سازان تهران 57 - شهرداری بندرعباس  72 

 

جمعه 28 آذر 

نیروی زمینی تهران 56 - مس کرمان 82

مهرام تهران 78 -  کوچین (2020)  41

 

پنجشنبه 27 آذر

نیروی زمینی تهران 58 – جوانان2020 (کوچین آمل) 82

مس کرمان 55 – مهرام تهران 87

 

سه شنبه 25 آذر 

شهرداری گرگان 97 - آویژه صنعت مشهد 74

اکسون تهران 74 - خانه بسکتبال خوزستان 66 

 

دوشنبه 24 آذر

شهرداری گرگان 74 – اکسون تهران 54

خانه بسکتبال خوزستان 50 – آویژه صنعت مشهد 89 

 

جمعه 21 آذر

مس رفسنجان 85 - رعد پدافند هوایی مشهد 58 

شورا و شهرداری قزوین 50 - پالایش نفت آبادان 79

 

پنجشنبه 20 آذر

مس رفسنجان 79 – شورا و شهرداری قزوین 81

رعد پدافند هوایی مشهد 61 – پالایش نفت آبادان 98
 
 
چهارشنبه 19 آذر

مهرام تهران 109 – آینده سازان تهران 40 

مس کرمان 85 – جوانان2020 (کوچین آمل ) 69 

 

سه شنبه 18 آذر

نیروی زمینی 47 – مهرام تهران 90

جوانان2020(کوچین آمل ) 65 – شهرداری بندرعباس 74 

 

دوشنبه 17 آذر

خانه بسکتبال خوزستان 68 – شهرداری گرگان 98

 

یکشنبه 16 آذر

اکسون تهران – رعد پدافند هوایی مشهد 

پالایش نفت آبادان 64 – خانه بسکتبال خوزستان 54 

 

شنبه 15 آذر

شورا و شهرداری قزوین 88 – رعد پدافند هوایی مشهد 71

آویژه صنعت پارسا مشهد 76 -اکسون تهران 66

 

هفته اول و دوم

 پنجشنبه 15 آبان

صنعت مس رفسنجان 78 - شهرداری گرگان 88

پالایش نفت آبادان - خانه بسکتبال خوزستان / لغو شد

 

جمعه 16 آبان

آفتاب زاگرس اهواز - شهرداری گرگان / لغو شد

صنعت مس رفسنجان 58 - پالایش نفت آبادان 65

 

شنبه 17 آبان

آویژه صنعت پارسا مشهد 73 - شورا و شهرداری قزوین 76

اکسون تهران - رعد پدافند هوایی مشهد ، لغو شد

 

یکشنبه 18 آبان

آویژه صنعت پارسا مشهد - اکسون تهران ، لغو شد

شورا و شهرداری قزوین 68 - آویژه صنعت مشهد  52 

 

دوشنبه 19 آبان

شیمیدر قم  109  - نیروی زمینی 69

مهرام تهران - آینده‌سازان تهران ، لغو شد  

 

سه‌شنبه 20 آبان

شیمیدر قم  107 - آینده‌سازان تهران 62

نیروی زمینی  - مهرام تهران - لغو شد

 

چهارشنبه 21 آبان 

شهرداری بندرعباس - جوانان 2020 (کوچین آمل) / لغو شد

ذوب‌آهن اصفهان 81  - صنعت مس کرمان  57   

 

پنجشنبه 22 آبان 

شهرداری بندرعباس 72 - ذوب‌آهن اصفهان 101

جوانان 2020 (کوچین آمل) - صنعت مس کرمان / لغو شد