بسکتبال لیگ حرفه ای

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

پنجشنبه 24 بهمن 
اورلاندو مجیک 116 - دیترویت پیستونز 112
کلیولند کاوالی یرز 127 - آتلانتا هاوکس 105
بروکلین نتس 101 - تورنتو رپتورز 91
نیویورک نیکس 96 - واشنگتن ویزاردز 114
ایندیانا پیسرز 118 - میلواکی باکس 111
مِمفیس گریزلیز 111 - پورتلند بلیزرز 104
مینه سوتا 108 - شارلوت هورنتس 115
دالاس موریکس 130 - ساکرامنتو کینگز 111
فنیکس سانز 112 - گلدن استیت وری یرز 106
یوتا جاز 116 – میامی هیت 101
دِنورناگتز 116 - لُس آنجلس لیکرز 120

 

چهارشنبه 23 بهمن 

فیلادلفیا 110 – کلیپرز 103 

واشنگتن ویزاردز 126 – شیکاگو  114 

نیواورلینز 138 – پورتلند 117 

اوکلاهما 106 – سن آنتونیو  114 

هیوستون  116 – بوستون  105 

 

سه شنبه 22 بهمن 

دیترویت 76 – شارلوت 87

ایندیانا 105 – بروکلین 106

اورلاندو 135 – آتلانتا 126

تورنتو 137 – مینه سوتا 126

میلواکی 123 – ساکرامنتو 111

دالاس 119 – یوتا 123

دنور 127 – سن آنتونیو 120

گلدن استیت 101 – میامی 113

لیکرز 125 - فنیکس 100 

دوشنبه 21 بهمن

یوتا 114 -  هیوستون 113

آتلانتا 140 - نیویورک نیکس 135

اوکلاهما 111 -  بوستون 112

فیلادلفیا 118 -  شیکاگو بولز 111

واشنگتن ویزاردز  99 - ممفیس 106

کلیولند 92 - کلیپرز 133

پورتلند 115 -  میامی 109

یکشنبه 20 بهمن

اورلاندو 95 –میلواکی 112

شارلوت 100 –دالاس 116

دیترویت 92 –نیویورک نیکس 95

ایندیانا پیسرز 117 –نیواورلینز 124

تورنتو رپتورز 119 –بروکلین 118

مینه سوتا 142 –کلیپرز 115

گلدن استیت 120 –لیکرز 125

فنیکس 108 –دنور 117

ساکرامنتو 122 – سن آنتونیو  102

شنبه 19 بهمن

فیلادلفیا  119 - ممفیس گریزلیز 107

واشنگتن ویزاردز 119 - دالاس موریکس 118

بوستون سلتیکس 112 - آتلانتا هاوکس 107

ایندیانا پیسرز 106 - تورنتو رپتورز 115

اوکلاهاما سیتی 108 - دیترویت پیستونز 101

فنیکس سانز 127 - هیوستون راکتس 91

ساکرامنتو کینگز 105 - میامی هیت 97

یوتاجاز 117 - پورتلند بلیزرز 114

جمعه 18 بهمن

نیویورک نیکس 105 – اورلاندو 103

شیکاگو 119 – نیواورلینز 125

میلواکی 112 – فیلادلفیا 101  

پنجشنبه 17 بهمن 

دیترویت پیستونز 116 - فنیکس سانز 108

تورنتو رپتورز 119 - ایندیانا پیسرز 118

بوستون سلتیکس 116 - اورلاندو مجیک 100

بروکلین نتس 129 - گلدن استیت وری یرز 88

اوکلاهماسیتی تاندر 109 - کلیولند کاوالی یرز 103

مینه سوتا 120 - آتلانتا هاوکس 127

دالاس موریکس 107 - مِمفیس گریزلیز 121

یوتا جاز 95 – دِنورناگتز 98

لس آنجلس کلیپرز 128 - میامی هیت 111

چهارشنبه 16 بهمن

نیوارولینز 108 – میلواکی  120

هیوستون 125 – شارلوت  110

دنور 127 – پورتلند  99

لیکرز 129 – سن آنتونیو  102

 

سه شنبه 15 بهمن

شارلوت هورنتس 100 - اورلاندو مجیک 112

کلیولند کاوالی یرز 134 - نیویورک نیکس 139

واشنگتن ویزاردز 117 - گلدن استیت 125

ایندیانا پیسرز 103 - دالاس موریکس 112

بروکلین نتس 119 - فنیکس سانز 97

میامی هیت 137 - فیلادلفیا 106

آتلانتا هاوکس 115 - بوستون سلتیکس 123

ممفیس گریزلیز 96 - دیترویت پیستونز 82

ساکرامنتو کینگز 113 - مینه سوتا 109

لس آنجلس کلیپرز 108 - سن آنتونیو 105

 

دوشنبه 14 بهمن

دیترویت 128 – دنور 123

هیوستون 117 – نیواورلینز  109

میلواکی 129 – فنیکس 108

تورنتو 129 – شیکاگو 102

 

یکشنبه 13 بهمن

لس آنجلس کلیپرز 118 - میمنه سوتا 106

ایندیانا پیسرز 85 - نیویورک نیکس 92

اورلاندو میجک 89 - میامی هیت 102

کلیولند کاوالی یرز 112 - گلدن استیت 131

واشنگتن ویزاردز 113 - بروکلین نتس 107

دالاس موریکس 123 - آتلانتا هاوکس 100

بوستون سلتیکس 116 - فیلادلفیا 95

سن آنتونیو 114 - شارلئت هورنتس 90

ساکرامنتو کینگز 113 - لس آنجلس لیکرز 129

پورتلند بلیزرز 124 - یوتا جاز 107

دیترویت پیستونز - دنور ناگتز

میلواکی باکس - فنیکس سانز

هیوستون راکتس - نیو اورلینز پلیکانز

تورنتو رپتورز - شیکاگو بولز

 

شنبه 12 بهمن

لیکرز 119 – پورتلند 127

دالاس  121 – هیوستون  128

بروکلین 133 -  شیکاگو بولز 118

میلواکی 115 -   دنور 127  

دیترویت92 -   تورنتو 105

نیواورلینز139 - ممفیس 111

فنیکس 107 -  اوکلاهما  111

 

جمعه 11 بهمن

کلیولند کاوالی یرز 109 - تورنتو رپتورز 115

واشنگتن ویزاردز 121 - شارلوت هورنتس 107

آتلانتا هاوکس 127 - فیلادلفیا 117

بوستون سلتیکس 119 - گلدن استیت 104

لس آنجلس کلیپرز 103- ساکرامنتو کینگز 124

دنور ناگتز 106- یوتاجاز 100

 

پنجشنبه 10 بهمن

ایندیانا 115 – شیکاگو 106

بروکلین 125 – دیترویت 115

نیویورک نیکس 106 – ممفیس 127

سن آنتونیو 127 - یوتاجاز 120

پورتلند 125 - هیوستون راکتس 112

ساکرامنتو 100 – اوکلاهما 120

 

چهارشنبه 9 بهمن

شارلوت 97 – نیویورک نیکس  92

فیلادلفیا  115 – گلدن استیت  104

کلیولند 111  - نیواورلینز  125

تورنتو 130 – آتلانتا  114

ممفیس 104 – دنور  96

میامی 101 – بوستون 109

میلواکی 151 – واشنگتن 131

دالاس 104 – فنیکس 133

 

سه شنبه 8 بهمن

دیترویت پیستونز 100 - کلیولند کاوالی یرز115

میامی هیت 113 - اورلاندو مجیک 92

اوکلاهاما سیتی 97 - دالاس موریکس 107

شیکاگو بولز 110 - سن آنتونیو 109

مینه سوتا 129 - ساکرامنتو کینگز 133

یوتاجاز 117 - هیوستون راکتس 126

 

دوشنبه 7 بهمن

دنور 117 – هیوستون  110

سن آنتونیو 106 – تورنتو 110

ممفیس 114 – فنیکس 109

نیواورلینز 123 – بوستون 108

نیویورک 110 – بروکلین  97

اورلاندو 97 – کلیپرز 112

پورتلند  139 – ایندیانا 129

 

یکشنبه 6 بهمن

یوتا جاز 112 - دالاس موریکس 107

دیترویت پیستونز 111 - بروکلین نتس 121

کلیولند کاوالی یرز 106 - شیکاگو بولز 118

مینه سوتا 104 - اوکلاهاما سیتی 113

فیلادلفیا 108 - لس آنجلس لیکرز 91

 

شنبه 5 بهمن

اورلاندو 98  -  بوستون 109

دیترویت 112 - ممفیس 125

نیویورک نیکس 112 -  تورنتو 118

شیکاگو  81 -  ساکرامنتو 98

نیواورلینز 106 - دنور 113

اوکلاهما 140 - آتلانتا 111

سن آنتونیو 99 - فنیکس 103

گلدن استیت 118 – ایندیانا  129

جمعه 4 بهمن 

کلیولند کاوالی یرز 112 - واشنگتن ویزاردز 124

بروکلین نتس 113 - لُس آنجلس لیکرز 128

پورتلند بلیزرز 125 - دالاس موریکس 133

شارلوت هورنتس - میلواکی باکس ، ساعت 23.30

 

پنجشنبه 3 بهمن
دیترویت 127 – ساکرامنتو 106
اورلاندو 114 – اوکلاهما 120
آتلانتا 102 – کلیپرز 95
بوستون 119 – ممفیس 95
میامی 134 – لیکرز 100
شیکاگو 117 – مینه سوتا 110
هیوستون 121 – دنور 105
فنیکس 87 – ایندیانا 112
نیواورلینز 117 – سن آنتونیو 121
گلدن استیت 96 – یوتا جاز 129