عسگری، گنج زاده و عباسعلی در صدر بهترین های کاراته دنیا

در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته سه نماینده کاراته کشورمان در رتبه نخست قرار گرفتند.
دسته بندی:

معرفی برنامه

به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سال ۲۰۲۱ به میزبانی استانبول، فدراسیون جهانی اقدام به انتشار رنکینگ کاراته کاها کرد که براساس آن بهمن عسگری در وزن ۷۵_ کیلوگرم، سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم در صدر قرار گرفتند.

ذبیح الله پورشیب نیز در این رده بندی رتبه دوم وزن ۸۴_ کیلوگرم را به خود اختصاص داد، ضمن آنکه سارا بهمنیار نیز در رتبه سوم رده بندی وزن ۵۰_ کیلوگرم ایستاد، رزیتا علیپور در وزن ۶۱_ کیلوگرم و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم چهارم شدند و طراوت خاکسار نیز در وزن ۵۵_ کیلوگرم در رتبه پنجم قرار گرفت.

مطابق رنکینگ اعلام شده در بخش مردان ۱۳ کشور موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند که در این میان تیم ملی کاراته کشورمان با ۲ رتبه نخست و یک رتبه دوم برترین عملکرد را به نمایش گذاشت، پس از ایران، ترکیه با یک عنوان نخست و یک دومی و یک سومی در رده دوم قرار دارد، مصر، قزاقستان و اسپانیا نیز با یک نماینده در صدر جدول، عملکرد بهتری از سایر کشورها در رتبه بندی جهانی به ثبت رساندند.

آمار ۱۳ کشوری که عنوان اول تا سوم جدول رنکینگ جهانی را به خود اختصاص دادند.

۱. ایران دو رتبه نخست و یک رتبه دوم
۲. ترکیه یک رتبه نخست (وزن ۸۴_ کیلوگرم)، یک رتبه دوم (وزن ۶۰_ کیلوگرم) و یک رتبه سوم (کاتای انفرادی)
۳. مصر، قزاقستان و اسپانیا هریک با یک رتبه نخست به ترتیب در اوزان ۶۰_ و ۶۷_ کیلوگرم و کاتا انفرادی
۴. ایتالیا با یک رتبه دوم (وزن ۶۷_ کیلوگرم) و یک رتبه سوم (وزن ۶۰_ کیلوگرم)
۵. ژاپن، فرانسه و گرجستان با یک رتبه دوم به ترتیب در کاتا انفرادی و اوزان ۶۷_، و ۸۴+ کیلوگرم
۶. برزیل، آذربایجان، کرواسی و آلمان هر یک با یک عنوان سوم در اوزان ۶۷، ۷۵، ۸۴_ و ۸۴+ کیلوگرم

در بخش بانوان نیز نمایندگان کاراته کشورمان در جمع ۱۲ کشوری که عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند پس از ترکیه که موفق به کسب ۴ رتبه برتر شد با ۲ عنوان اول و دوم در رتبه دوم قرار گرفتند.

۱. ترکیه با ۱ رتبه نخست (وزن ۵۰_ کیلوگرم)، ۱ رتبه دوم (وزن ۶۸+ کیلوگرم) و ۲ رتبه سوم در اوزان ۵۵، ۶۱ کیلوگرم)
۲. ایران یک رتبه نخست (۶۸+ کیلوگرم) و ۱ رتبه سوم (وزن ۵۰_ کیلوگرم)
۳. اسپانیا، اکراین، چین و آذربایجان به ترتیب در کاتای انفرادی و اوزان ۵۵، ۶۱ و ۶۸_ کیلوگرم
۴. ژاپن با دو رتبه دوم در کاتای انفرادی و وزن ۵۰_ کیلوگرم
۵. مصر با یک رتبه دوم (وزن ۶۱_ کیلوگرم) و یک رتبه سوم (وزن ۶۸_ کیلوگرم)
۵. چین تایپه و سوئیس هریک با یک رتبه دوم در اوزان ۵۵_ کیلوگرم و ۶۸_ کیلوگرم)
۶. ایتالیا و قزاقستان هریک با یک رتبه سوم در کاتای انفرادی و وزن ۶۸+ کیلوگرم

رنکینگ اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته به شرح ذیل است:

در بخش مردان

کاتا انفرادی:

۱. دامین کوینترو با ۱۰۸۹۷ امتیاز از اسپانیا

۲. ریو کیونا با ۹۰۰۰ امتیاز از ژاپن
۳. علی صوفو اغلو با ۷۸۹۷ امتیاز از ترکیه

۳۸. ابوالفضل شهرجردی با ۱۰۲۷ امتیاز در رتبه ۳۸
۶۲. متین زارع با ۶۳۳ امتیاز در رده ۶۲

وزن ۶۰_ کیلوگرم:

۱. دارخان اسدیلوف با ۱۰۰۸۷ امتیاز از قزاقستان
۲. اری صمدان با ۹۱۱۲ امتیاز از ترکیه
۳. آن جلو کرسنزو با ۸۳۴۰ امتیاز از ایتالیا

۱۴. مجید حسن نیا با ۲۶۳۲ امتیاز رده ۱۴
۴۴. امیر مهدی زاده با ۱۰۰۵ امتیاز رده ۴۴
۷۱. علی مسکینی با ۶۲۲ امتیاز رده ۷۱

وزن ۶۷_ کیلوگرم:

۱. علی الساوی با ۸۴۳۷ امتیاز از مصر
۲. استیون داکستا با ۷۹۰۵ امتیاز از فرانسه
۳. ونسیوس فیگوئرا با ۶۲۴۷ امتیاز از برزیل

۲۲. هامون درفشی پور با ۱۹۲۷ رتبه ۲۲
۲۵. امیر مهدی زاده با ۱۸۶۰ رتبه ۲۵
۳۵. امیر رضا میرزایی با ۱۶۱۲ رتبه ۳۵
۳۹. سید علی کریمی با ۱۴۷۰ رتبه ۳۹

وزن ۷۵_ کیلوگرم:

۱. بهمن عسگری با ۸۷۶۷ امتیاز
۲. لویجی بوسا با ۸۱۷۵ امتیاز از ایتالیا
۳. رافائل آقایف با ۷۵۱۵ امتیاز از آذربایجان

۱۲. علی اصغر آسیابری با ۳۴۵۷ امتیاز در رتبه ۱۲

وزن ۸۴_ کیلوگرم:

۱. اوگار آکتاش با ۱۰۷۱۷ امتیاز از ترکیه
۲. ذبیح الله پورشیب با ۹۸۴۰ امتیاز
۳. ایوان کویچ با ۷۱۳۲ امتیاز از کرواسی

۱۲. مهدی خدابخشی با ۲۹۱۷ امتیاز در رتبه ۱۲
۱۸. مهدی قراری زاده با ۲۱۳۷ امتیاز رتبه ۱۸
۸۳. علی فداکار با ۴۸۰ امتیاز رتبه ۸۳

وزن ۸۴+ کیلوگرم:

۱. سجاد گنج زاده با ۸۸۴۲ امتیاز امتیاز
۲. گوگیتا آرکان با ۷۸۱۵ امتیاز از گرجستان
۳. جاناتان هورنه با ۷۶۱۲ امتیاز از آلمان
۴. صالح اباذری با ۵۶۳۲ امتیاز رتبه ۴

۴۹. مهدی عاشوری با ۷۸۷ امتیاز رتبه ۴۹
۵۲. سامان حیدری با ۶۹۷ امتیاز رتبه ۵۲
۸۶. مجید نیکو همت و هادی عرب با ۳۱۵ امتیاز رتبه ۸۶

بانوان
کاتا انفرادی

۱. ساندرا سانچز با ۱۳۲۰۷ امتیاز از اسپانیا
۲. کیو شیمیزو با ۹۰۵۲ امتیاز از ژاپن
۳. ویویانا بوتارو با ۷۴۷۰ امتیاز از ایتالیا

۱۲. فاطمه صادقی با ۲۱۷۵ در رده ۱۲
۴۶. نگین باقری با ۹۲۲ امتیاز در رده ۴۶
۶۵. مهسا افسانه با ۶۲۲ امتیاز در رده ۶۵

وزن ۵۰ کیلوگرم:

۱. سراب اوزچلیک با ۱۲۲۱۷ امتیاز از ترکیه
۲. میهو میهارا با ۶۲۵۵ امتیاز از ژاپن
۳. سارا بهمنیار با ۵۶۷۷ امتیاز

وزن ۵۵_ کیلوگرم:

۱. آنجلیکا ترولوجا با ۱۰۷۴۷ امتیاز از اکراین
۲. ون تزو یان با ۷۳۰۵ امتیاز از چین تایپه
۳. توبا یاکان با ۵۸۱۲ امتیاز از ترکیه

۵. طراوت خاکسار با ۵۳۷۷ امتیاز رتبه ۵
۶۳. فاطمه چالاکی با ۶۹۰ امتیاز در رتبه ۶۳
۸۹. فاطمه خنکدار با ۴۴۲ امتیاز در رتبه ۸۹

وزن ۶۱_ کیلوگرم:

۱. ژائویان ین با ۱۰۵۱۵ امتیاز از چین
۲. جیانا لطفی با ۷۹۰۵۰ امتیاز از مصر
۳. مروه کوبان با ۷۸۲۲ امتیاز از ترکیه

۴. رزیتا علیپور با ۵۵۴۲ امتیاز در رتبه ۴
۱۶. شیما آل سعدی با ۲۳۱۷ امتیاز در رتبه ۱۶
۱۲۷. مبینا حیدری با ۲۲۱ امتیاز در رتبه ۱۲۷

وزن ۶۸_ کیلوگرم:

۱. ایرنا زارتسکا با ۹۶۸۲ امتیاز از آذربایجان
۲. الینا کورچی با ۷۳۰۵ امتیاز از سوئیس
۳. فریال عبدالعزیز با ۷۱۷۰ امتیاز از مصر

۱۰۵. زهرا یاوری با ۲۷۰ امتیاز در رتبه ۱۰۵

وزن ۶۸+ کیلوگرم:

۱. حمیده عباسعلی با ۷۴۱۷ امتیاز
۲. ملتم هاکااغلو با ۷۰۱۲ امتیاز از ترکیه
۳. صوفیا برولتسوا با ۶۳۹۷ امتیاز از قزاقستان