ششمین مدال طلا در پرش سه‌گام به‌دست‌آمد

حمیدرضا کیا رکورد دار ماده پرش سه‌گام کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه صاحب مدال طلا شد.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

به گزارش روابط عمومی،حمیدرضا کیا پرنده جوان و رکورد دار کشورمان موفق شد در جریان برگزاری رقابت ماده پرش سه‌گام مسابقات بین‌المللی ترکیه با ثبت حد نصاب ۱۶.۵۶متر در جایگاه نخست قرار گیرد و ششمین مدال طلای کسب شده توسط تیم اعزامی کشورمان به این رقابت‌ها را از آن خود کند..

ایوان دنیسف از ازبکستان با ۱۵.۴۱متر دوم شد و اونار چاپراگلو از ترکیه با حد نصاب ۱۴.۴۸متر در جایگاه سوم ایستاد.