فوتبال بوندس لیگا آلمان

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته سی و سوم 

شنبه ٣١ خرداد

کلن 1 – فرانکفورت  1

بایرن مونیخ 3 – فرایبورگ  1  

دوسلدورف 1 – آگزبورگ  1

هرتابرلین 2 – بایرلورکوزن  0

ماینتس 3 – وردربرمن  1

پادربورن 1 - مونشن گلادباخ  3

لایپزیش 0 – دورتموند  2

شالکه 1 – وولفسبورگ  4

هافن هایم 4 - یونیون برلین  0 

 

هفته سی و دوم

ﺳﻪشنبه 27 خرداد

مونشن گلادباخ 3 - وولفسبورگ 0

فرایبورگ 2 - هرتابرلین 1

یونیون برلین 1 - پادربورن 0  

وردربرمن 0 - بایرن مونیخ 1  

 

چهارشنبه 28 خرداد

فرانکفورت 2 –  شالکه 1
 آگزبورگ 1 - هافن هایم 3
 بایرلورکوزن 3 – کلن 1
 دورتموند 0 – ماینتس 2
 لایپزیش 2 – دوسلدورف 2  

 

هفته سی و یکم

جمعه 23 خرداد

هافن هایم 0 - لایپزیش 2

 

شنبه 24 خرداد

وولفسبورگ 2 - فرایبورگ 2 

پادربورن 1 - وردربرمن 4

کلن 0 - یونیون برلین 2 

هرتابرلین 1 - فرانکفورت 3 

دوسلدورف 0 - دورتموند 1 

بایرن مونیخ 2 - مونشن گلادباخ 1

 

یکشنبه 25 خرداد

ماینتس 0 - آگزبورگ 1 

شالکه 1 – بایرلورکوزن 1 

 

هفته سی ام

جمعه 16 خرداد

فرایبورگ 1 - مونشن گلادباخ  0 

 

شنبه 17 خرداد

لایپزیش 1 - پادربورن  1

بایرلورکوزن 2 - بایرن مونیخ  4 

فرانکفورت 0 - ماینتس  2 

دوسلدورف 2 - هافن هایم  2 

دورتموند 1  - هرتابرلین  0

 

یکشنبه 18 خرداد

وردربرمن 0 - وولفسبورگ 1

یونیون برلین 1 - شالکه  1

آگزبورگ 1 - کلن  1 

 

هفته بیست و نهم

جمعه 9 خرداد

فرایبورگ 0 - بایرلورکوزن  1

 

شنبه ١٠ خرداد

هرتابرلین 2 - آگزبورگ  0 

ماینتس 0 - هافن هایم  1 

شالکه 0 – وردربرمن 1 

وولفسبورگ 1 – فرانکفورت  2 

بایرن مونیخ 5 – دوسلدورف 0

 

یکشنبه ١١ خرداد

مونشن گلادباخ 4  - یونیون برلین 1 

پادربورن 1 – دورتموند 6 

 

دوشنبه ١٢ خرداد

کلن 2 – لایپزیش 4

 

هفته بیست و هشتم 

ﺳﻪشنبه ٦ خرداد

دورتموند 0 - بایرن مونیخ 1

فرانکفورت 3 - فرایبورگ 3 

بایرلورکوزن 1 - وولفسبورگ 4

وردربرمن 0 - مونشن گلادباخ 0 

 

چهارشنبه ٧ خرداد

لایپزیش 2 - هرتابرلین 2 

هافن هایم 3 - کلن 1

یونیون برلین 1 - ماینتس 1

آگزبورگ 0 - پادربورن 0

دوسلدورف 2 - شالکه 1

 

هفته بیست و هفتم

جمعه 2 خرداد

هرتابرلین 4 - یونیون برلین 0

 

شنبه 3 خرداد

پادربورن  1 -  هافن هایم  1 

مونشن گلادباخ 1 - بایرلورکوزن  3 

فرایبورگ 0 - وردربرمن 1 

وولفسبورگ 0 - دورتموند 2

بایرن مونیخ  5 – فرانکفورت 2 

 

یکشنبه 4 خرداد

شالکه 0 - آگزبورگ  3  

ماینتس 0 - لایپزیش 5 

کلن 2 - دوسلدورف 2

 

هفته بیست و ششم 

شنبه 27 اردیبهشت

دورتموند 4  - شالکه  0   

لایپزیش 1 - فرایبورگ 1   

هافن هایم 0 - هرتابرلین  3 

دوسلدورف 0 - پادربورن  0 

آگزبورگ 1 - وولفسبورگ 2 

اینتراخت فرانکفورت 1 - مونشن گلادباخ  3

 

یکشنبه 28 اردیبهشت

کلن 2 – ماینتس  2 

یونیون برلین 0 - بایرن مونیخ 2 / لواندوفسکی 39 پنالتی و پاوارد 81 برای بایرن مونیخ گل زدند

 

دوشنبه 29 اردیبهشت

وردربرمن 1 - بایرلورکوزن 4 

 

هفته بیست و پنجم

جمعه 16 اسفند

پادربورن 1 - کلن 2 

شنبه 17 اسفند

فرایبورگ 3 - یونیون برلین  1

شالکه  1 - هافن هایم  1

بایرلورکوزن 4 – فرانکفورت  0

وولفسبورگ 0 – لایپزیش  0

هرتابرلین 2 – وردربرمن  2

مونشن گلادباخ 1 - دورتموند  2 

 

یکشنبه 18 اسفند

بایرن مونیخ 2 - آگزبورگ 0

ماینتس 1 - دوسلدورف 1
 

هفته بیست و چهارم

جمعه 9 اسفند

دوسلدورف 3 - هرتابرلین 3

شنبه 10 اسفند

ماینتس 2 - پادربورن 0

آگزبورگ 2 - مونشن گلادباخ 3

دورتموند 1 - فرایبورگ 0

هافن هایم 0 - بایرن مونیخ 6

کلن 3 - شالکه 0

یکشنبه 11 اسفند

یونیون برلین 2 - وولفسبورگ 2 

لایپزیش 1 - بایرلورکوزن 1 

چهارشنبه 14 خرداد 

وردربرمن 0 - فرانکفورت 3

 

هفته بیست و سوم

جمعه 2 اسفند

بایرن مونیخ 3 - پادربورن  2 

شنبه 3 اسفند

مونشن گلادباخ 1 - هافن هایم  1

وردربرمن 0 – دورتموند  2

هرتابرلین 0 – کلن  5

فرایبورگ 0 – دوسلدورف  2

شالکه  0 - لایپزیش  5 

یکشنبه 4 اسفند

بایرلورکوزن 2 - آگزبورگ 0 

وولفسبورگ 4 - ماینتس 0 

دوشنبه  5 اسفند

فرانکفورت 1 - یونیون برلین 2

 

هفته بیست و دوم 

جمعه ٢٥ بهمن

دورتموند 4 - فرانکفورت  0 

 

شنبه ٢٦ بهمن

لایپزیش 3 – وردربرمن  0

هافن هایم 2 – وولفسبورگ  3

آگزبورگ 1 – فرایبورگ  1

پادربورن 1 – هرتابرلین  2

یونیون برلین 2 – بایرلورکوزن  3

دوسلدورف 1 - مونشن گلادباخ  4 

 

یکشنبه ٢٧ بهمن

کلن1  - بایرن مونیخ 4 

ماینتس 0 - شالکه 0

 

هفته بیست و یکم   


جمعه 18 بهمن 

فرانکفورت 5 - آگزبورگ 0


شنبه 19 بهمن 

وردربرمن 0 -  یونیون برلین 2 

هرتابرلین 1 - ماینتس  3 

فرایبورگ 1 - هافن هایم 0           

شالکه 1 - پادربورن 1 

وولفسبورگ 1 - دوسلدورف 1     

بایرلورکوزن 4 - دورتموند 3  


یکشنبه 20 بهمن 

مونشن گلادباخ - کلن، به تعویق افتاد   

بایرن مونیخ 0 -  لایپزیش 0

 

چهارشنبه 21 اسفند
مونشن گلادباخ  2 – کلن 1

نتایج قبلی