میلاد وزیری: با همدلی می توان شاهد اتفاقات خوب باشیم

میلاد وزیری المپین تیراندازی کشور: با همدلی و حمایت می توان شاهد اتفاقات خوب در رشته تیر و کمان باشیم

معرفی برنامه

میلاد وزیری المپین ریکرو کشورمان با حضور در برنامه کادر فنی شبکه ورزش سیما خواستار همدلی و حمایت از تیم ملی برای رسیدن به نتایج و اتفاقات خوب در این رشته ورزشی دانست.

کمان دار کشورمان برگزاری اردوها از جمله اردوی ترکیه را فرصت خوبی برای محک اعضای تیم ملی  دانست و افزود هدف اصلی ما مسابقات کسب سهمیه المپیک فرانسه است. عضو تیم ملی تیراندزی با کمان گفت: تیم ما توانایی حضور در المپیک را دارد و بچه های ما تنها نیاز به خودباوری دارند.

وزیری با بیان اینکه تمرکز اصلی ما فعلا باید نسبت به کسب سهمیه المپیک باشد گفت تامین خوابگاه که مشکل اصلی اردونشینان تیر و کمان بوده است حل شده است.

وی از رسانه ها و مردم خواست تا با همدلی و حمایت بیشتر از تیم ملی بتوانیم شاهد اتفاقات خوب در این رشته ورزشی باشیم.

ملی پوش تیم دانشگاه آزاد با ابراز رضایت از برگزاری لیگ گفت تیم های خوبی امسال در لیگ حضور داشتند که این موضوع کمک بزرگی در  تزریق اعضای جدید به تیم ملی خواهد بود.