فوتبال لیگ دسته یک ایران

صعود مس رفسنجان و آلومینیوم اراک به لیگ برتر / سقوط علم و ادب تبریز ، سپیدرود رشت و نیروی زمینی به لیگ دسته دوم
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته سی و چهارم

یکشنبه 26 مرداد 

مس رفسنجان 1 - بادران تهران 1
سپیدرود رشت 0 - فجر شهید سپاسی شیراز 1
استقلال خوزستان - نود ارومیه ، برگزار نشد
نیروی زمینی تهران 0 - گل ریحان البرز 0
علم و ادب تبریز 0 - مس کرمان 3
آلومینیوم اراک 1 - داماش گیلانیان 0
قشقایی شیراز  0 - ملوان بندرانزلی 0
هوادار تهران 2 - خوشه طلایی ساوه 0
رایکا بابل 3 - آرمان گهرسیرجان 0

 

هفته سی و سوم

شنبه ۱۸ مرداد

ملوان بندرانزلی  0 - رایکا بابل  1

داماش گیلانیان 2 - قشقایی شیراز 1  

مس کرمان 0 - آلومینیوم اراک  1

گل ریحان البرز 5 - علم و ادب تبریز  0

فجر سپاسی شیراز 4  - نیروی زمینی تهران  1

نود ارومیه 0  - مس رفسنجان  1

بادران تهران 0 - سپیدرود رشت 0  

آرمان گهرسیرجان 0 - هوادار تهران  0

خوشه طلایی ساوه 2 - استقلال خوزستان  0

 

هفته سی و دوم

یکشنبه ۱۲ مرداد  
علم و ادب تبریز 0 - داماش  گیلانیان  3 
سپیدرود رشت 0 - خوشه طلایی ساوه 4 
مس رفسنجان 1 – فجر شهید سپاسی شیراز  0 
استقلال خوزستان 2 - گل ریحان البرز   0 
نیروی زمینی تهران 1 - مس کرمان  2 
آلومینیوم اراک 1 - ملوان بندرانزلی 0 
قشقایی شیراز 1 - آرمان گهرسیرجان  1 
بادران تهران 2 - نود ارومیه  0 
رایکا بابل 1 – هوادار تهران  2

 

هفته سی و یکم

شنبه ۴ مرداد

مس کرمان 1 - سپیدرود رشت  0

آرمان گهرسیرجان 2 - استقلال خوزستان  0

فجرسپاسی شیراز 0 -  نود ارومیه  1

رایکا بابل 1 -  آلومینیوم اراک 2

هوادار تهران 3 - قشقایی شیراز 2

گل ریحان البرز 1 - بادران تهران  1

خوشه طلایی ساوه 3 - مس رفسنجان 1

ملوان بندرانزلی- علم و ادب تبریز

داماش گیلانیان 2 - نیروی زمینی تهران 1

 
هفته سی ام

شنبه 28 تیر

مس رفسنجان 3 - گل ریحان البرز  2  

قشقایی شیراز 1 - رایکا بابل  2

نیروی زمینی تهران 2 -  ملوان بندرانزلی  0

آلومینیوم اراک 1 -  آرمان گهرسیرجان  2

سپیدرود رشت 1 - داماش گیلانیان  0

علم و ادب تبریز 1 – هوادار 3

نود ارومیه 0 - خوشه طلایی ساوه 0

استقلال خوزستان 0 - مس کرمان  1

یکشنبه 29 تیر

بادران تهران 3 - فجر سپاسی شیراز 1 

 

هفته بیست و نهم 

یکشنبه 22 تیر

گل ریحان البرز 1 - سپیدرود رشت 0

هوادار 2 - آلومینیوم اراک 1

خوشه طلایی ساوه 2 - بادران تهران 3

قشقایی شیراز 2 - علم و ادب تبریز 0

آرمان گهرسیرجان 0 - نیروی زمینی تهران 0

ملوان بندرانزلی 1 - مس رفسنجان 0 

مس کرمان 0 - نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 - استقلال خوزستان 0 

دوشنبه 23 تیر

داماش گیلان 1 - فجر سپاسی  1

 

هفته بیست و هشتم

دوشنبه 16 تیر

مس رفسنجان 3 - رایکا بابل  0

فجر سپاسی شیراز 1 - خوشه طلایی ساوه 1

بادران تهران 1 - مس کرمان  2

آلومینیوم اراک 2 -  قشقایی شیراز 0

سپیدرود رشت 1 -  ملوان بندرانزلی  1

نود ارومیه  3 -  گل ریحان البرز 2

علم و ادب تبریز 0 - آرمان گهرسیرجان  3

استقلال خوزستان 1 -  داماش گیلانیان  0

سه شنبه 17 تیر

نیروی زمینی تهران 1 – هوادار 2

 

هفته بیست و هفتم - سه شنبه 10 تیر

داماش گیلانیان 0 - خوشه طلایی ساوه  1 

ملوان بندرانزلی 2 - بادران تهران 0 

مس کرمان 0 - مس رفسنجان 0 

گل ریحان البرز 2 - فجر سپاسی شیراز 0 

آلومینیوم اراک 7 - علم و ادب تبریز 0 

آرمان گهرسیرجان 2 - نود ارومیه 0 

رایکا بابل 1 - نیروی زمینی تهران 1 

قشقایی شیراز 1 - سپیدرود رشت 0 

هوادار 0 - استقلال خوزستان  1 

 

هفته بیست و ششم 

جمعه 9 اسفند 

بادران تهران 2 - داماش گیلان 1

نود ارومیه 0 - هوادار 0

خوشه طلایی ساوه 1 - گل ریحان البرز 0

فجر سپاسی شیراز 0 - مس کرمان  0

علم و ادب تبریز 0 - رایکا بابل  3

مس رفسنجان 1 - آلومینیوم اراک 1

سپیدرود رشت - آرمان گهر سیرجان

نیروی زمینی تهران 0 - قشقایی شیراز 0

استقلال خوزستان 2 – ملوان بندر انزلی 2 / نیمه تمام ماند

 

هفته بیست و پنجم

یکشنبه 4 اسفند

قشقایی شیراز 0 - استقلال خوزستان 1
هوادار 2 - فجر سپاسی شیراز 1
ملوان انزلی 0 - نود ارومیه 0
داماش گیلان 1 - مس رفسنجان 3
مس کرمان 2 - گل ریحان البرز 0
رایکا بابل 3 - سپیدرود رشت 2
آلومینیوم اراک 1 - بادران تهران 0
آرمان گهر 0 - خوشه طلایی ساوه 0
علم و ادب تبریز 0 - نیروی زمینی 3

 

هفته بیست و چهارم

جمعه 25 بهمن

خوشه طلایی ساوه 0 - مس کرمان 1

شنبه 26 بهمن

مس رفسنجان 3 - آرمان گهر سیرجان 1

فجر سپاسی شیراز 1 - رایکا بابل  1

نود ارومیه  2  - داماش گیلان  0

گل ریحان البرز 1  - ملوان بندر انزلی 1

نیروی زمینی تهران 0 - آلومینیوم اراک  1

استقلال خوزستان 4 - علم و ادب  تبریز 1

یکشنبه 27 بهمن

بادران تهران 4 - قشقایی شیراز 3

پنجشنبه 5 تیر 99

سپیدرود رشت 0 - هوادار 1

 

هفته بیست و سوم

شنبه 19 بهمن

آرمان گهرسیرجان 4 - فجر سپاسی شیراز 0
قشقایی شیراز 0 - نود ارومیه 0
ملوان انزلی 0 - مس کرمان 0
داماش گیلان 2 - گل ریحان البرز 1
علم و ادب 0 - مس رفسنجان 3
سرخپوشان پاکدشت 2 - بادران تهران 1
رایکا بابل 0 - خوشه طلایی ساوه 1
آلومینیوم اراک 0 - سپیدرود رشت 0
نیروی زمینی 0 - استقلال خوزستان 1

 

هفته بیست و دوم

یکشنبه 13 بهمن

مس رفسنجان 1 - سرخپوشان پاکدشت 1
سپیدرود رشت 1 - شهرداری تبریز 0
مس کرمان - داماش گیلان ، لغو شد
گل ریحان البرز0 - رایکا بابل 0
خوشه طلایی ساوه 1 - ملوان انزلی 0
فجر سپاسی شیراز 0 - قشقایی شیراز 0
نود ارومیه 0 - نیروی زمینی 0
بادران تهران 4 - آرمان گهر 0
استقلال خوزستان 0 - آلومینیوم اراک 1 

 

هفته بیست و یکم

یکشنبه 6 بهمن  

ملوان بندرانزلی 2 - فجر سپاسی شیراز 0

استقلال خوزستان 2 - سپیدرود رشت 0

نیروی زمینی تهران 2 - مس رفسنجان 3
شهرداری تبریز - بادران تهران ، برگزار نشد
آلومینیوم اراک 2 - خوشه طلایی ساوه 1
قشقایی شیراز 1 - گل ریحان البرز 0
سرخپوشان پاکدشت 2 - مس کرمان 2
آرمان گهر سیرجان 3 –داماش گیلانیان 0
رایکا بابل 0 - نود ارومیه 0

 

هفته بیستم

شنبه 28 دی

سپیدرود رشت 1 - نیروی زمینی 1

یکشنبه 29 دی

مس رفسنجان 1 - قشقایی شیراز 2

داماش گیلان 0 – ملوان انزلی 0

مس کرمان 1 - آرمان گهر 0

خوشه طلایی ساوه 2 - شهرداری تبریز 1

فجر سپاسی 0 - استقلال خوزستان 0

دوشنبه 30 دی

نود ارومیه 1 - آلومینیوم اراک  1

بادران تهران  1 - رایکا بابل  1

گل ریحان البرز 0 - سرخپوشان پاکدشت 0

 

هفته نوزدهم

دوشنبه ۲۳ دی

سپیدرود رشت 1 - نود ارومیه  0

استقلال خوزستان 0 - مس رفسنجان  1

نیروی زمینی تهران 1 - بادران تهران  4

آلومینیوم اراک 1 - گل ریحان البرز 1 

قشقایی شیراز 0 - خوشه طلایی ساوه  2

سرخپوشان پاکدشت 1 - داماش گیلانیان  0

آرمان گهرسیرجان 2 - ملوان بندرانزلی  1

رایکا بابل 1 - مس کرمان  0

سه شنبه 24 دی

شهرداری تبریز1 - فجر سپاسی شیراز 0


هفته هجدهم

سه شنبه ۱۷ دی

ملوان بندرانزلی 1 – سرخپوشان پاکدشت 1

داماش گیلانیان 2 – رایکا بابل 1

گل ریحان البرز 3 – آرمان گهر سیرجان 0

خوشه طلایی ساوه 3 – نیروی زمینی تهران 0

فجر سپاسی شیراز 1 – آلومینیوم اراک 2

نود ارومیه 1 – شهرداری تبریز 0

بادران تهران 0 – استقلال خوزستان 1

 

چهارشنبه ۱۸ دی

مس رفسنجان 1 – سپیدرود رشت  0

مس کرمان 1 – قشقایی شیراز 0

لینک نتایج قبلی