بسکتبال لیگ حرفه ای

هفتاد و پنجمین دوره لیگ بسکتبال NBA، فصل 2021
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

پنجشنبه 5 فروردین
 
ایندیانا 116 – دیترویت 111
میلواکی 121 – بوستون 119
تورنتو 135 – دنور 111
شیکاگو 94 – کلیولند 103
هیوستون 97 – شارلوت 122
مینه سوتا 108 – دالاس 128
اوکلاهما سیتی 107 – ممفیس 116
اورلاندو 112 – فنیکس 111
سن آنتونیو 101 – کلیپرز 134
ساکرامنتو 110 – آتلانتا 108 
یوتاجاز 118 – بروکلین 88 

چهارشنبه 4 فروردین 
اورلاندو  99 – 110  دنور 
نیواورلینز 128 – 111  لیکرز 
نیویورک نیکس 131 – 113  واشنگتن ویزاردز 
میامی 100 – 110  فنیکس 
گلدن استیت  98 – 108  فیلادلفیا 
پورتلند  112 – 116  بروکلین 

 

سه شنبه 3 فروردین

کلیولند کاوالی یرز 105 - ساکرامنتو کینگز 119

مینه سوتا 103 - اوکلاهماسیتی تاندر 112

سَن آنتونیو اسپرز 97 - شارلوت هورنتس 100

هیوستون راکتس 117 - تورنتو رپتورز 99

میلواکی باکس 140 - ایندیانا پیسرز 113

مِمفیس گریزلیز 132 - بوستون سلتیکس 126

شیکاگو بولز 95 - یوتا جاز 120

لس آنجلس کلیپرز 119 - آتلانتا هاوکس 110

 

دوشنبه 2 فروردین 
بروکلین 113 – 106  واشنگتن ویزاردز 
کلیولند  116 – 105  تورنتو 
دیترویت  86 – 100  شیکاگو 
نیویورک نیکس 100 – 101  فیلادلفیا 
فنیکس  111 – 94  لیکرز 
پورتلند 92 – 132  دالاس  

 

یکشنبه 1 فروردین

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 129 - ساکرامنتو کینگز 105

مِمفیس گریزلیز 111 - گلدن استیت وری یرز 103

میلواکی باکس 120 - سَن آنتونیو اسپرز 113

لس آنجلس کلیپرز 125 - شارلوت هورنتس 98

میامی هیت 106 - ایندیانا پیسرز 109

هیوستون راکتس - اوکلاهماسیتی تاندر

دِنورناگتز - نیواورلینز پلیکانز

بوستون سلتیکس - اورلاندو مجیک

 

شنبه 30 اسفند

بوستون  96 – 107  ساکرامنتو

کلیولند 110 – 116  سن آنتونیو

هیوستون 100 – 113  دیترویت

ممفیس 103 – 116  گلدن استیت

میامی 110 – 137  ایندیانا

اورلاندو  121 – 113 بروکلین

تورنتو  112 – 115  یوتا

دنور 131 – 127  شیکاگو

فنیکس 113 – 101  مینه سوتا

پورتلند  125 – 119  دالاس

 
جمعه 29 اسفند 
واشنگتن ویزاردز 131 – یوتا جاز 122
آتلانتا 116 – اوکلاهما 93
نیویورک نیکس 94 – اورلاندو 93
فنیکس سانز 119 – مینه سوتا 123
پورتلند 101 – نیواورلینز 93
لیکرز116 – شارلوت هورنتس 105

پنجشنبه 28 اسفند

واشنگتن ویزاردز 119 - ساکرامنتو کینگز 121

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 105 - میلواکی باکس 109

ایندیانا پیسرز 115 - بروکلین نتس 124

دیترویت پیستونز 116 - تورنتو رپتورز 112

شیکاگو بولز 99 - سَن آنتونیو اسپرز 106

کلیولند کاوالی یرز 117 - بوستون سلتیکس 110

هیوستون راکتس 94 - گلدن استیت وری یرز 108

دِنورناگتز 129 - شارلوت هورنتس 104

مِمفیس گریزلیز 89 - میامی هیت 85

دالاس موریکس 105 - لس آنجلس کلیپرز 89

 

چهارشنبه 27 اسفند 
بوستون 109 – 117 یوتا 
شیکاگو 123 – 102  اوکلاهما 
هیوستون  107 – 119 آتلانتا 
میامی  113 – 98  کلیولند 
فیلادلفیا 99 – 96  نیویورک نیکس 
پورتلند 125 – 124  نیواورلینز 
لیکرز  137 – 121  مینه سوتا 

 

سه شنبه 26 اسفند

شارلوت 122 – ساکرامنتو 116
واشینگتن ویزاردز 122 – میلواکی 133
بروکلین 117 – نیویورک نیکس 112
دیترویت 99 – سن آنتونیو 109
دالاس 99 – کلیپرز 109
دنور 121 – ایندیانا 106
فنیکس 122 – ممفیس 99
گلدن استیت 97 – لیکرز 128
 

دوشنبه 25 اسفند

فیلادلفیا 134 – 99  سن آنتونیو

اورلاندو 97 – 102  میامی

آتلانتا  100 – 82  کلیولند

هیوستون  107 – 134  بوستون

مینه سوتا  114 – 112  پورتلند

شیکاگو  118 – 95  تورنتو

نیواورلینز 135 – 115  کلیپرز

 
یکشنبه 24 اسفند
اوکلاهماسیتی 97 – نیویورک نیکس 119
بروکلین 100 – دیترویت 95
شارلوت 114 – تورنتو 104
واشینگتن ویزاردز 119 – میلواکی 125
آتلانتا 121 – ساکرامنتو 106
مینه سوتا 121 – پورتلند 125
دنور ناگتس 103 – دالاس ماوریکس 116
فنیکس سانز 111 – ایندیاناپیسرز 122
 
شنبه 23 اسفند 
ممفیس  102 – 103  دنور 
نیواورلینز 116 – 82  کلیولند 
واشنگن ویزاردز 101 – 127  فیلادلفیا 
شیکاگو 90 – 101  میامی 
سن آنتونیو 104 – 77  اورلاندو  
یوتا  114 – 99  هیوستون 
لیکرز 105 – 100  ایندیانا
 
جمعه 22 اسفند
 
شارلوت هورنتس 105 – دیترویت 102
بروکلین 121 – بوستون 109
تورنتو 120 – آتلانتا 121
شیکاگو 105 – فیلادلفیا 127
میامی 111 – اورلاندو 103
میلواکی 134 – نیویورک نیکس 101
نیواورلینز پلیکانز 105- مینه سوتا 135
اوکلاهما سیتی 116 – دالاس ماوریکس 108
کلیپرز 130 – گلدن استیت 104 
پورتلند 121 - فنیکس 127 
ساکرامنتو 125 – هیوستون 105 

پنجشنبه 21 اسفند

مِمفیس گریزلیز 127 - واشنگتن ویزاردز 112

دالاس ماوریکس 115 – سن آنتونیو اسپرز 104

 

جمعه 15 اسفند
بوستون 132 – کلیپرز 117
نیوریورک نیکس 114 – دیترویت 104
ایندیانا 103 – دنور 113
ممفیس 111 – میلواکی 112
نیواورلینز پلیکانز 93 – میامی 103
سن آنتونیو 102 – اوکلاهما سیتی 107
فنیکس سانز 120 – گلدن استیت وری یرز 98
پورتلند 123 – ساکرامنتو 119

پنجشنبه 14 اسفند

کلیولند کاوالی یرز 111 - ایندیانا پیسرز 114

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 131 - یوتا جاز 123

تورنتو رپتورز 105 - دیترویت پیستونز 129

هیوستون راکتس 114 - بروکلین نتس 132

مینه سوتا 102 - شارلوت هورنتس 135

اورلاندو مجیک 112 - آتلانتا هاوکس 115

نیواورلینز پلیکانز 124 - شیکاگو بولز 128

دالاس موریکس 87 - اوکلاهماسیتی تاندر 78

ساکرامنتو کینگز 123 - لُس آنجلس لیکرز 120

پورتلند بلیزرز 108 - گلدن استیت وری یرز 106

 

چهارشنبه 13 اسفند

واشنگتن ویزاردز 111 – 125  ممفیس

بوستون 117 – 112  کلیپرز

میامی 80 – 94  آتلانتا

سن آنتونیو 119 – 93  نیویورک نیکس

میلواکی 97 – 128  دنور

لیکرز 104 – 114  فنیکس

 

سه شنبه 12 اسفند

فیلادلفیا سونی سیکسرز 130 - ایندیانا پیسرز 114

اورلاندو مجیک 124 - دالاس ماوریکس 130

شیکاگو بولز 112 - دنور ناگتز 118

نیو اورلینز پلیکانز 129 - یوتا جاز 124

اسپرز 113 - بروکلین نتس 124

هیوستون راکتس 90 - کلیولند کاوالی یرز 101

پورتلند تریل بلیزرز 123 - شارلوت هورنتس 111

 

دوشنبه 11 اسفند 
میلواکی 105 – 100 کلیپرز  
بوستون  111 – 110 واشنگتن ویزاردز  
دیترویت 90 – 109 نیویورک نیکس  
هیوستون 84 – 133 ممفیس  
لیکرز 117 – 91  گلدن استیت  
میامی 109– 99 آتلانتا  
مینه سوتا 99 – 118  فنیکس 
ساکرامنتو 126 – 127  شارلوت 

 

یکشنبه 10 اسفند

فیلادلفیا 109 - کلیولند کاوالی یرز 112

واشنگتن ویزاردز 128 - مینه سوتا 112

سن آنتیو اسپرز  117 - نیو اورلینز پلیکانز 114

اوکلاهاما سیتی تاندر 96 - دنور ناگتز 126

نیویورک نیکس 110 - ایندیانا پیسرز 107

اورلاندو مجیک 109 - یوتا جاز 124

بروکلین نتس 98 - دالاس ماوریکس 115

 

شنبه 9 اسفند 

بوستون 118 – 112  ایندیانا 

تورنتو 122 – 111  هیوستون 

شیکاگو 97 – 106  فنیکس 

دیترویت 107 – 110  ساکرامنتو 

ممفیس 99 – 119  کلیپرز 

میامی 124 – 116  یوتا 

اوکلاهما 118 – 109  آتلانتا 

گلدن استیت 130 –  121 شارلوت 

لیکرز 102 – 93  پورتلند  
 

جمعه 8 اسفند

فیلادلفیا 111 - دالاس موریکس 97

نیویورک نیکس 140 - ساکرامنتو کینگز 121

بروکلین نتس 129 - اورلاندو مجیک 92

ممفیس گریزلیز 122 - لس انجلس کلیپرز 94

دنور ناگتز 110 - واشنگتن ویزاردز 112

میلواکی باکس 129 - نیواورلینز پلیکانز 125
 

 
پنجشنبه 7 اسفند

آتلانتا هاوکس 127 - بوستون سلتیکس 112

ایندیانا پیسرز 107 - گلدن استیت وری یرز 111

کلیولند کاوالی یرز 112 - هیوستون راکتس 96

نیواورلینز پلیکانز 128 - دیترویت پیستونز 118

اوکلاهماسیتی تاندر 102 - سَن آنتونیو اسپرز 99

میامی هیت 116 - تورنتو رپتورز 108

شیکاگو بولز 133 - مینه سوتا 126

فنیکس سانز 121 - شارلوت هورنتس 124

یوتا جاز 114 - لُس آنجلس لیکرز 89

 

چهارشنبه 6 اسفند
کلیولند 112 – 111  آتلانتا 
اورلاندو 93 – 105  دیترویت 
بروکلین 127 – 118  ساکرامنتو 
دالاس 110 – 107  بوستون 
نیویورک نیکس 106 – 114  گلدن استیت 
تورنتو 102 – 109  فیلادلفیا 
میلواکی 139 – 112 مینه سوتا 
دنور  111 – 106  پورتلند 
کلیپرز 135 – 116  واشنگتن ویزاردز 
 
 
سه شنبه 5 اسفند
هیوستون 100 – شیکاگو بولز 120
دالاس 102 – ممفیس 92
اوکلاهماسیتی 94 – میامی هیت 108
فنیکس سانز 132 – پورتلند 100
یوتاجاز 132 – شارلوت هورنتس 110
لیکرز 124 – ویزاردز 127


دوشنبه 4 اسفند 
نیواورلینز 120 – 115  بوستون 
کلیولند 101 – 117  اوکلاهما 
نیویورک نیکس 103 – 99  مینه سوتا 
اورلاندو 105 – 96  دیترویت 
تورنتو 110 – 103  فیلادلفیا 
آتلانتا 123 – 115  دنور 
کلیپرز 108 – 112  بروکلین 
میلواکی 128 – 115  ساکرامنتو 

 

یکشنبه 3 اسفند

شارلوت هورنتس 102 – گلدن استیت وری یرز 100

لیکرز 94 – میامی هیت 96

ممفیس 97 –  فنیکس 128

شیکاگو بولز 122 – ساکرامنتو 114

پورتلند 111 –  واشنگتن ویزاردز118