فوتبال سری آ ایتالیا

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته دوازدهم

ﺳﻪشنبه 25 آذر

اودینزه 0 - کروتونه 0 

بنونتو  1 - لاتسیو  1 

 

چهارشنبه 26 آذر

یوونتوس 1 - آتالانتا  1

فیورنتینا 1 - ساسولو 1

جنوا 2 - میلان 2

ورونا 1 - سامپدوریا 2

اینتر 1 - ناپولی 0

پارما 0 - کالیاری 0

اسپتزیا 2 - بولونیا 2

 

پنجشنبه 27 آذر

رم 3 -  تورینو 1
 

هفته یازدهم 

جمعه ٢١ آذر

ساسولو 1 – بنونتو  0 

 

شنبه ٢٢ آذر

کروتونه 4  - اسپتزیا  1 

تورینو 2 - اودینزه  3 

لاتسیو 1 - ورونا 2

 

یکشنبه ٢٣ آذر

کالیاری 1 - اینتر 3 

آتالانتا 3 - فیورنتینا 0 

بولونیا 1 - رم 5 

ناپولی 2 - سامپدوریا 1 

جنوا 1 - یوونتوس 3 

میلان 2 - پارما  2 

 

هفته دهم 

شنبه 15 آذر

اسپتزیا 1 -  لاتسیو 2

یوونتوس 2 -  تورینو 1

اینتر 3 - بولونیا 1   

 

یکشنبه 16 آذر  

ورونا 1 - کالیاری 1          

پارما 0 - بنونتو  0       

رم 0 - ساسولو  0           

اودینزه - آتالانتا  ، برگزار نشد     

کروتونه 0 - ناپولی 4 

سامپدوریا 1 - میلان 2

 

دوشنبه 17 آذر

فیورنتینا 1 - جنوا 1

 

هفته نهم 

شنبه 8 آذر

ساسولو  0 - اینتر  3

بنونتو 1 - یوونتوس 1

آتالانتا 0 - ورونا 2

 

یکشنبه 9 آذر

لاتسیو 1 - اودینزه 3 

بولونیا 1 – کروتونه 0 

میلان 2 - فیورنتینا 0 

کالیاری2  - اسپتزیا 2 

ناپولی 4  – رم  0 

 

دوشنبه 10 آذر

تورینو  2 - سمپدوریا  2

جنوا 1- پارما 2

 

هفته هشتم 

شنبه 1آذر

کروتونه 0 – لاتسیو  2 

اسپتزیا  0 – آتالانتا  0 

یوونتوس 2 – کالیاری 0

 

یکشنبه 2 آذر

فیورنتینا 0 – بنونتو 1 

ورونا 0 – ساسولو 2 

اینتر 4 – تورینو 2 

رم 3 – پارما 0 

سامپدوریا 1 – بولونیا 2 

اودینزه 1 – جنوا 0 

ناپولی 1 - میلان  3 

 

هفته هفتم 

جمعه 16 آبان
ساسولو 0 – اودینزه  0 
 
 
شنبه 17 آبان
کالیاری 2  – سمپدوریا  0
بنونتو 0 – اسپتزیا  3 
پارما 0 – فیورنتینا 0
 
یکشنبه 18 آبان
لاتسیو 1 - یوونتوس 1
جنوا 1 - رم 3 
تورینو 0 - کروتونه 0 
آتالانتا 1 - اینتر 1 
بولونیا 0 - ناپولی 1 
میلان 2 - ورونا  2 

هفته ششم

شنبه 10 آبان

کروتونه 1 - 2 آتالانتا

اینتر 2 - پارما 2

بولونیا 3 - کالیاری 2

 

یکشنبه 11 آبان

اودینزه 1 - میلان 2

اسپتزیا 1 - یوونتوس 4 

تورینو  3 - لاتسیو 4 

ناپولی 0 - ساسولو 2 

رم 2 - فیورنتینا 0 

سامپدوریا 1 - جنوا 1

 

دوشنبه 12 آبان 

ورونا 3 - بنونتو 1

 

هفته پنجم 

جمعه 2 آبان
 
ساسولو  3 – تورینو 3 
 
شنبه 3 آبان
آتالانتا 1 - سامپدوریا  3
جنوا 0  - اینتر  2 
لاتسیو 2 - بولونیا 1 
 
یکشنبه 4 آبان
بنونتو 1 – ناپولی 2 
کالیاری 4 - کروتونه 2 
فیورنتینا 3 - اودینزه 2 
یوونتوس 1 - ورونا  1 
پارما 2 – اسپتزیا 2 
 
دوشنبه 5 آبان
میلان 3 - رم 3
 
 

هفته چهارم

شنبه 26 مهر

ناپولی 4 - آتالانتا  1 

اینتر 1 - میلان  2 

سامپدوریا  3 - لاتسیو  0 

کروتونه 1 - یوونتوس 1

 

یکشنبه 27 مهر

بولونیا 3 - ساسولو 4 

اسپتزیا 2 - فیورنتینا 2 

تورینو 2 - کالیاری 3 

اودینزه 3 - پارما 2 

رم 5 – بنونتو  2

 

دوشنبه 28 مهر

ورونا  0 - جنوا 0

 

هفته سوم 

جمعه 11 مهر

فیورنتینا 1 - سامپدوریا  2 

 

شنبه 12 مهر

ساسولو 4 - کروتونه  1

جنوا - تورینو ، به تعویق افتاد

اودینزه 0 - رم 1

 

یکشنبه 13 مهر

آتالانتا 5 - کالیاری 2

بنونتو 1 - بولونیا 0

لاتسیو 1 - اینتر 1

پارما 1 - هلاس ورونا 0

میلان 3 - اسپتزیا 0

یوونتوس - ناپولی، به تعویق افتاد
 

هفته دوم 

شنبه 5 مهر

تورینو 2 - آتالانتا  4 

کالیاری  0 – لاتسیو  2 

سامپدوریا  2 – بنونتو  3 

اینتر 4 – فیورنتینا 3
 

یکشنبه 6 مهر

اسپتزیا 1 - ساسولو  4 

ورونا 1 - اودینزه 0 

ناپولی 6 - جنوا 0 

کروتونه 0 – میلان 2 

رم 2 - یوونتوس 2
 

دوشنبه 7 مهر

بولونیا 4 - پارما 1

 

هفته نخست

شنبه 29 شهریور

فیورنتینا 1  - تورینو  0 

 ورونا 0 - رم 0  / با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا تیم رم به علت استفاده از یک بازیکن غیرمجاز 0 - 3 بازنده اعلام شد  

یکشنبه 30 شهریور

پارما 0 - ناپولی 2 

جنوا 4 - کروتونه 1 

ساسولو 1 - کالیاری 1 

یوونتوس 3 - سامپدوریا 0

 

دوشنبه 31 شهریور

میلان 2 - بولونیا 0

 

چهارشنبه 9 مهر 

بنونتو 2 – اینتر 5

اودینزه  0 -  اسپتزیا 2

لاتسیو 1 -  آتالانتا 4