بازار بزرگ ایران مقابل هیأت کشتی قائمشهر به برتری رسید

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

در مسابقات عصر روز نخست این تیم بازار بزرگ ایران مقابل تیم هیأت کشتی قائمشهر با نتیجه 10 بر صفر به پیروزی رسید.
 
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:
 
بازار بزرگ ایران 10- هیأت کشتی قائمشهر صفر (اسامی تیم بازار بزرگ در ابتدا آمده است):
57 کیلوگرم: علیرضا سرلک، برنده 4- رضا علی جان زاده 4
61 کیلوگرم: مجید داستان، برنده 7، ضربه فنی – دانیال حجتی 2
65 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده 7- مهران نصیری 1
70 کیلوگرمک امیرحسین حسینی، برنده 7- سید مهرشاد اکبری 4
74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، برنده 4- نیما اشفاقی صفر
79 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی، برنده 3- بهمن تیموری 1
86 کیلوگرم: حسن یزدانی، برنده 13- علیرضا کریمی صفر
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، برنده 7- ارشک محبی صفر
97 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، برنده 3- علی شعبانی 3
125 کیلوگرم: امیرحسین زارع، برنده 4- یداله محبی صفر