لزوم برگزاری لیگ و اردوهای بین المللی در رشته اسکی

لزوم برگزاری لیگ و اردوهای بین المللی در رشته اسکی

پوریا ساوه شمشکی برگزاری لیگ و اردوهای بین المللی را از دللایل اصلی پیشرفت اسکی کشور خواند
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

پوریا ساوه شمشکی ملی پوش اسکی کشورمان با حضور در برنامه کادر فنی شبکه ورزش سیما از وضعیت این رشته در کشور گفت.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های خوب ورزش اسکی در کشور از جمله پیست های حرفه ای و وجود مربیان درجه یک؛ عدم برگزاری لیگ، اردوهای تدارکاتی و اعزام های بین المللی را دلایل اصلی ضعف در پیشرفت ملی پوشان دانست.

شمشکی وجود اعزام های بین المللی و رقابت با اسکی بازان جهانی را باعث ایجاد انگیزه در ملی پوشان و سکوی پرتاپ آنها خواند.

ملی پوش اسکی کشور در پایان خواستار نگاه ویژه مسئولین کشور به این رشته جذاب ورزشی شد.